25.02.21

Hygiejnekomite2.jpg

Alle hospitalets afdelinger er repræsenteret i den nye hygiejnekomite, som skal understøtte arbejdet med at forebygge og følge hospitalserhvervede infektioner.

Den nye komite skal sikre et tværgående fælles ståsted på hygiejneområdet med relevante og ensartede hygiejnetiltag.

Medlemmerne af komiteen kommer derfor til at drøfte faglige udfordringer og problemstillinger inden for hygiejneområdet og vende de arbejdsgange, der knytter sig til daglig praksis.

- Den nye hygiejnekomite skal bl.a. været med til at identificere, hvor det er svært at omsætte generel viden om infektionshygiejne til daglig praksis, og hvor vi med fordel kan gøre noget mere ensartet og fælles, siger ledende overlæge og formand for komiteen Else Marie Vestergaard fra Blodprøver og Biokemi.

- Gruppen kommer både til at genere ideer, være problemløsende og koordinerende, ligesom den skal understøtte implementering af relevante hygiejnetiltag på tværs. Det er således vores forventning, at den nye komite kan være med til at sikre et generelt højt niveau af viden omkring hygiejne, og at det på nogle måder bliver nemmere for personalet at sikre et højt og ensartet niveau, bl.a. fordi der kommer endnu mere hjælp på tværs til at fortolke og omsætte nye nationale og regionale retningslinjer, siger Else Marie Vestergaard.

Bindeled til egen afdeling

Den nye hygiejnekomite får en rådgivende rolle i forhold til afdelingsledelseskredsen, og gruppens medlemmer bliver bindeled i forhold til egen afdeling, når det handler om at understøtte nye arbejdsgange.

Det er fortsat de lokale kvalitetsudvalg, som står for at sikre implementeringen af de nye arbejdsgange.

Første møde blev gennemført torsdag den 25. februar, og her blev der specielt udtrykt glæde over den store tilslutning til det vigtige arbejde blandt alle hospitalets afdelinger samt den brede repræsentation af faggrupper.