13.09.21

Hospitalet reducerer fra mandag den 13. september og frem til og med uge 42 midlertidigt i den planlagte stationære operationskapacitet. 

Det betyder, at hospitalet i ugerne 37-42 udelukkende opererer akutte og subakutte patienter på hospitalets operationsafsnit, ligesom det har været tilfældet i flere perioder af det seneste halvandet år.

Reduktionen vedører ikke dagkirurgien/skopien.

Den midlertidige nedlukning gennemføres for at aflaste presset på sengene i huset og for fortsat at kunne tage imod de ekstraordinært mange akutte patienter, som i øjeblikket henvises til hospitalet.

Den midlertidige nedlukning gennemføres ikke blot i Horsens men også på flere af de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. Det sker alle steder med det formål at nedsætte presset på sengene.

Alle patienter, som bliver berørt af den midlertidige nedlukning, vil få direkte besked.