Service og Teknik har gennemført en intern kvalitetskontrol af rengøringen på hospitalet. Resultatet var en generel godkendelse af rengøringsstandarden i både de patientnære og ikke patientnære områder. Enkelte punkter skal have ekstra fokus.

Den interne kvalitetskontrol af hospitalets rengøringsstandard blev gennemført i midten af april som to stikprøvekontroller.

Den første kontrol vedrørte alle de patientnære og specialrenhedskrævende lokaler, som skal leve op til kvalitetsstandarderne fastsat inden for både INSTA 800 og NIR.

Der blev i denne prøve udtrukket 125 lokaler ud af 1.546 mulige til inspektion, og heraf blev 115 godkendt og ti afvist. Det giver en samlet godkendelse.

Den anden kontrol omfattede primært lokaler i ikke patientnære områder. Lokalerne skal derfor udelukkende leve op til kvalitetsstandarderne fastinden inden for INSTA 800.

Der blev i denne kontrol udtrukket 80 ud af 912 mulige lokaler. 74 lokaler blev godkendt og seks afvist. Det giver en samlet godkendelse også for denne kontrol.

Kvalitetskontrollen viste enkelte opmærksomhedspunkter, som servicelederne nu er i dialog med serviceassistenterne om. Det gælder f.eks. i forhold til støv på stole- og bordben.

- Vi arbejder med optimeringsrunder for på den måde at optimere vores arbejdsgange. Således sikrer vi bedst kvaliteten på såvel service som rengøring, siger servicechef Torben Brix Mortensen.

Rapporterne ligger tilgængelige på intra.