16.02.21

Lisa 3.jpg

Tre ud af fire interventioner i overgangen mellem hospital og patientens eget hjem er med til at forebygge genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter. Effekten varierer dog over tid. Det viser et nyt studie publiceret i det internationale tidsskrift BMJ Open.

Udskrivelsesplaner, fysisk træning og involvering af det kommunale plejepersonale er nogle af de elementer, som skal sikre ældre medicinske patienter en god overgang fra hospitalet til patientens eget hjem.

Men hvor effektivt forebygger interventionerne genindlæggelser blandt de ældre patienter?

En forskergruppe på Regionshospitalet Horsens har som nogle af de første – hvis ikke de første – lavet en systematisk gennemgang af 11 studier, som inkluderer interventioner både før og efter udskrivelsen.

Flere af de 11 studier omfatter også elementer, som skal bygge bro i overgangen mellem hospital og primær sektor. Det kan fx være udskrivelsessamtaler med deltagelse af både patient, hospital og kommune.

- Vi ser, at overgangsinterventioner har den tilsigtede positive effekt, idet de reducerer risikoen for, at patienten bliver genindlagt. Effekten er størst i det tidsrum, hvor flest interventioner bliver gennemført, og 30 dage efter udskrivelsen begynder effekten at aftage, siger Lisa Fønss Rasmussen, som er ph.d.-studerende og en af forskerne bag projektet.

- Med endnu mere viden om effekten af interventionerne vil vi fremover kunne forfine og forbedre overgangsinterventionerne i sundhedsvæsenet. I Danmark genindlægges ca. 20% af alle medicinske patienter på 65 år eller derover inden for 30 dage efter udskrivelsen fra hospitalet, siger Lisa Fønss.

Studiet er netop publiceret i det internationale tidsskrift BMJ Open og er en del af Lisa Fønss' ph.d.-projekt, som skal undersøge mekanismerne blandt årsagerne til genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter. 

Området hører inden for sundhedstjenesteforskning, som er et strategisk forskningsområde for Regionshospitalet Horsens.

Fakta om studiet:

  • I alt 11 studier, herunder 15 forskellige interventioner og 29 resultater, indgik i den systematiske gennemgang.
  • Der blev målt genindlæggelsesrater inden for 7-182 dage efter udskrivelse blandt medicinske patienter imellem 65 og 75 år.
  • Studiets titel er 'Impact of transitional care interventions on hospital readmissions in older medical patients: a systematic review' og kan ses i BMJ Open: https://bmjopen.bmj.com/content/11/1/e040057.full