18.11.2021

Sammenhængende patientforløb har i flere år været på sundhedsvæsenets dagsorden. Men hvor langt er vi egentlig kommet? Det stiller symposiet 'Sammenhængende patientforløb - Er der en rød tråd?' skarpt på den 27. januar 2022. 

Symposiet var planlagt til at skulle afholdes i april 2020, men på grund af COVID-19 situationen er symposiet blevet rykket til den 27. januar 2022. 

Gennem præsentationer og paneldebat sætter symposiet  fokus på de aktuelle udfordringer med at opnå sammenhængende patientforløb på tværs af institutioner, sektorer og faggrænser.

Udfordringerne vil både blive belyst ud fra et borgerperspektiv samt set ud fra almen praksis. Der vil endvidere blive stillet skarpt på social ulighed, kompleksiteten i sundhedsvæsenet og de økonomiske udfordringer.

Endelig vil der være en præsentation af kunstig intelligens i sundhedsvæsnet samt forslag til, hvordan vi kan forebygge indlæggelser i et tværsektorielt perspektiv. 

Symposiet afholdes som led i Forskningsplanen 'Sammenhængende patientforløb', som Regionsrådet bevilligede 6 mio. kr. til i 2018.

Symposiet har til formål at bringe vores fælles viden i spil for, i sidste ende, at opnå bedre sammenhæng i patientforløb på tværs af institutioner i Region Midtjylland.

Symposiet gennemføres i Auditoriet på Regionshospitalet Horsens den 27. januar 2022 kl. 9.00-16.00.

Læs mere på www.shpf.dk.

Tilmelding via Plan2Learn: Plan2learn