29.11.2021

Patienter og besøgende på regionens hospitaler og testfaciliteter skal, med få undtagelser, bære mundbind indendørs.

I dag træder en ny bekendtgørelse om krav om mundbind i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet i kraft.

På Region Midtjyllands hospitaler, herunder testcentre og mobile testenheder, betyder det, at patienter og besøgende skal bære mundbind eller visir indendørs. Visir skal dække både næse og mund. 

Medarbejdere har ret til at bortvise besøgende, som uberettiget undlader at bære mundbind eller visir. 

Kravet om mundbind gælder ikke:

  • Indlagte patienter.
  • Børn under 12 år.
  • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Mundbind eller visir kan fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det, herunder i følgende situationer:

  • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke
  • Under indtagelse af medicin.
  • Under samtale med personer, der mundaflæser.
  • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
  • Hvis politiet skal foretage identifikation.
  • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.