24.11.2021

Læge og Ph.d.-studerende Lena Have Rosvig

Sygeplejerske og Ph.d.-studerende Randi Karkov Knudsen

Kvindesygdomme og Fødsler på Regionshospitalet Horsens har fået bevilliget i alt 1 million kr. til to forskningsprojekter som undersøger, hvordan man ved hjælp af nye metoder kan forbedre de sundhedsprofessionelles samarbejde, trivsel samt kliniske praksis.  

Begge bevillinger kommer fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond og er givet til:

Forskningsprojekt om brugen af videooptagelser af virkelige hændelsesforløb i efterfølgende debriefinger. 

Læge og Ph.d.-studerende Lena Have Rosvig har modtaget 500.000 kr. til forskningsprojektet "Video debriefing at the delivery ward – Empowering obstetric teams to high performance". Forskningsprojektet er et samarbejde med fødegangen ved Aarhus Universitetshospital. 

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i akut blødning efter fødslen, der fortsat er en stor udfordring på fødegangene i Danmark. Vellykket håndtering af akut blødning kræver en hurtig og velkoordineret indsats fra det involverede personale.

Debriefing er en anerkendt metode til at forbedre holdpræstationer inden for sundhedsvæsenet. Brugen af videooptagelser i debriefinger har været anvendt med stor succes inden for flere akut specialer, men er endnu ikke forsøgt anvendt på fødegangen. Forskningsprojektet vil derfor gøre brug af videooptagelser af virkelige hændelsesforløb fra fødestuerne og anvende dem i efterfølgende debriefinger. I debriefingerne vil fødegangsholdene samles og gennemgå de enkelte behandlingsforløb ud fra videooptagelserne med henblik på læring. Formålet er bedre behandling og bedre patientomsorg.

Projektet vil desuden bidrage med ny viden om, hvordan kommunikation og samarbejde har betydning for den akut behandling, vi giver på fødegangen samt, hvordan vi kan bruge metoden ”video debriefing” til at drage læring af virkelige hændelsesforløb.

Forskningsprojekt om mindfulness' betydning for sundhedsprofessionelles trivsel og kliniske praksis.

Sygeplejerske og Ph.d.-studerende Randi Karkov Knudsen har ligeledes fået bevilliget 500.000 kr. til forskningsprojektet "Mindfulness og Compassion i en Sundhedsfaglig Kontekst". Forskningsprojektet udføres som et samarbejde mellem Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Horsens og Hjertesygdomme, Sygehus Lillebælt

Forskningsprojektet vil klarlægge, hvordan sundhedsprofessionelle oplever deltagelsen i kurset 'Mindfulness-baseret stress reduktion' med henblik på deres trivsel og kliniske praksis herunder deres relation til kollegaer og patienter. Forskningsprojektet vil desuden undersøge, hvordan de tillærte mindfulness-teknikker anvendes og integreres i den kliniske praksis.

Det forventes, at projektet vil bidrage med ny viden om betydningen af at investere i mindfulness-træning til sundhedsprofessionelle hvad angår trivsel og arbejdsliv, tværfagligt samarbejde samt nærværende omsorg. Derudover skal projektet frembringe konkrete forslag til, hvordan integrering og vedligeholdelse af det tillærte, kan understøttes i den kliniske praksis.