24.06.21

Mikael bæredygtighed netværk.jpgMikael Elsborg, som er hospitalets bæredygtighedskonsulent, præsenterede projektet omkring den nye indretning af affaldsrummet på Medicinsk Sengeafsnit 1.

Omkring 80 medarbejdere fra Region Midtjylland var samlet i Horsens – såvel fysisk som virtuelt - for at inspirere og dele erfaringer inden for bæredygtigheds-indsatsen.

Bedre indretning af et affaldsrum, en fleksibel patientmenu og sterile instrumenter ved hjælp af et dust cover.

Det var nogle af de lokale projekter, som Region Midtjyllands Netværk for Bæredygtighed blev præsenteret for, da det var samlet i Horsens 22. juni.

- I Region Midtjylland står vi nu samlet på en bæredygtighedsstrategi, som blev enstemmigt vedtaget af regionsrådet i januar, fortæller Maria Gaden, som er projektleder for 'Det bæredygtige Hospital' i Region Midtjylland.

- Det betyder, at vi nu har nogle fælles ambitiøse mål for arbejdet frem mod 2030. Regionalt arbejder vi nu på en handleplan, mens hospitalerne hver især er i gang med at udarbejde implementeringsplaner, forklarer Maria Gaden Bjerre.

Mindre miljøbelastende drift

På Regionshospitalet Horsens er vi allerede i fuld gang med flere projekter, som har til formål enten at reducere et forbrug inden for fx energi eller reducere i den mængde affald, som vi producerer. Genanvendelse af affald bliver ligeledes et prioriteret område.

- Når målet er mere bæredygtighed, så kommer vi til at arbejde med alt lige fra det personlige valg af engangskopper kontra kopper, som kan genbruges, til store og komplekse samarbejder om fx affaldssortering, forklarer Mikael Elsborg, som er bæredygtighedskonsulent på Regionshospitalet Horsens.

- Det er en rejse, vi har taget hul på, og formålet med netværksdagen i dag er da også at dele ideer og best practise på tværs, så vi får gjort hospitalernes drift mindre belastende for miljøet, siger Mikael Elsborg.

Ud over de tre lokale projekter så blev deltagerne også præsenteret for hospitalets perspektiv på omstillingen til bæredygtige hospitaler, for online platformen for bæredygtighed (www.voresbæredygtighed.rm.dk), det bæredygtige OP forløb, bæredygtighed hos midtVask og for indkøb og implementering af ikke kliniske engangsartikler.

Målene i den regionale bæredygtighedsstrategi er bl.a. at opnå en 70 % CO2-reduktion, 30 % reduktion af ressourceforbrug, 30% affaldsreduktion, 70 % genanvendelse af affald og 20 % reduktion af energiforbrug.