Anvendelse af sundhedsdata og ny teknologi kan blive afgørende for at sætte tidligere ind med det rette behandlingsforløb og bedst muligt udnytte hospitalets ressourcer.

+Prioakut er en AI-baseret algoritme, der kan assistere lægen med vigtig information om patientens behov for akut hjælp.

Modellen skal hjælpe med at visitere borgere på landets akutafdelinger så tidligt som muligt, så de får et optimalt forløb, og så man får løst udfordringen med øget efterspørgsel efter hospitalsydelser contra ressourcer.
 
Modellen er således et eksempel på, hvordan sundhedsdata, som allerede er registreret i Danmark, og som klinikerne bruger tid på at registrere, kan give værdi 'tilbage' i klinikken.
 
AI-modellen er udviklet i samarbejde med Akutafdelingen her på Regionshospitalet Horsens og skal testes her, ligesom projektledelsen varetages her fra hospitalet.
 
Læs mere på projektets hjemmeside, CDSS.dk.

Hør mere om +Prioakut i denne animationsfilm:

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.