Mette Ringtved.jpgMette Ringved. Foto: Charlotte Dahl.

Mette Ringved bliver oversygeplejerske på Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens, den 1. marts.

Mette Ringtved kommer fra en stilling som oversygeplejerske på Neurologisk og senest Ortopædkirurgisk Afdeling ved Sygehus Lillebælt. Den 1. marts vender hun tilbage til Regionshospitalet Horsens, hvor hun i perioden 2012-15 var afdelingssygeplejerske på et af hospitalets medicinske sengeafsnit.

- Akutafdelingen står over for at nytænke de akutte patientforløb, så de i endnu højere grad bliver tilrettelagt på patientens præmisser. Det er en opgave, vi som afdelingsledelse skal løse sammen med både patienter, personale, kolleger og eksterne samarbejdspartnere, og som jeg glæder mig rigtig meget til at tage fat på, siger Mette Ringtved.

- Som leder vil jeg gerne være medskaber af en kultur, hvor høj faglighed, tværfaglighed, dialog, anerkendelse og frihed under ansvar udgør fundamentet for de gode patientforløb og et godt arbejdsmiljø. Jeg ved, jeg kommer til en afdeling med mange meget fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, og det er for mig hele grundstoffet i en velfungerede afdeling, siger Mette Ringtved.

Mette Ringtved er uddannet sygeplejerske og markedsøkonom og har tidligere arbejdet i rejsebranchen, før hun blev ansat som sygeplejerske på først Regionshospitalet Randers og senere som sygeplejerske og afdelingssygeplejerske i Horsens.

Sin lederkompetencer har Mette Ringtved bl.a. styrket gennem en masteruddannelse i erhvervspsykologi.

På Sygehus Lillebælt, hvor Mette Ringtved har været ansat siden 2016, har hun parallelt med funktionen som oversygeplejerske stået i spidsen for Sygehus Lillebælts Magnet Program, som bl.a. har affødt et nyt introduktionskoncept for alle nyansatte medarbejdere.

- Vi kender Mette som en meget engageret og udviklingsorienteret leder og glæder os til det fremtidige samarbejde omkring den strategiske, organisatoriske og tværfaglige udvikling af afdelingen og samarbejdet på tværs i huset og sundhedssektorerne imellem, siger sygeplejefaglig direktør Hanne Sveistrup Demant.

På Akutafdelingen kommer Mette Ringtved til at udgøre afdelingsledelsen sammen med ledende overlæge Ulf Hørlyk. Afdelingen har ca. 150 ansatte og håndterer flere end 35.000 patientforløb om året.