28.09.21

patient- og pårørendepolitik.JPGHelene og Christine fra Ortopædkirurgi er allerede i fuld gang med at omsætte den nye politik til praksis.

Ortopædkirurgi sætter yderligere fokus på samarbejdet med og inddragelsen af patienter og pårørende. En ny politik med konkrete initiativer skal dagsordensætte det gode samarbejde, lige fra patienten ankommer til sengeafsnittet.

En god dialog og godt samarbejde med patienter og pårørende forudsætter, at vi som sundhedsprofessionelle er proaktive i vores kommunikation og inddrager alle de berørte i behandlingsforløbet.

For at understøtte en tidlig forventningsafstemning og signalere ønsket om en god dialog har Ortopædkirurgi udarbejdet en ny politik for samarbejdet med patienter og pårørende.

Politikken består af tre initiativer: En ny velkomstfolder, en ny hjemmeside til patienter og pårørende samt en samarbejdssamtale, som gennemføres inden for de første 24 timer af indlæggelsesforløbet.

- Det har været en meget spændende proces at få udviklet alle de forskellige initiativer sammen med medarbejderne, siger afdelingssygeplejerske Berit Falkesgaard Nørgaard.

Folderen udleveres allerede ved en af de første kontakter med afdelingen og senest ved ankomsten til sengeafsnittet.

- Både velkomstfolderen og den nye hjemmeside, som i høj grad er målrettet pårørende, skal sende det tydelige signal, at vi sætter stor pris på samarbejdet med både patient og pårørende og oplever, at pårørende er en betydningsfuld og vigtig samarbejdspartner. Det er helt centralt at have et tæt, tillidsfuldt og ordentligt samarbejde på patientens præmisser, siger oversygeplejerske Birgitte Bigom.

Samarbejdssamtalen omhandler en række informationer, som overleveres mundtligt til patienten, samt nogle spørgsmål, som skal få patienten og de pårørende til at spille ind med egne forventninger og ønsker til indlæggelsen og til udskrivelsesforløbet.

Både samarbejdssamtalen og de aftaler, som samtalen eventuelt hører til, dokumenteres i MidtEPJ.

- Vi har en forventning om, at den nye politik sammen med initiativerne vil øge tilfredsheden blandt både patienter, de pårørende og medarbejderne. Vi kommer til at samle op på, om tiltagene reelt har givet en forbedring gennem bl.a. et elektronisk spørgeskema og en lokal undersøgelse af patienters tilfredshed (LUP'en), slutter Birgitte Bigom.