05.03.21

Anne Lene Riis LILLE.jpgAnne Lene Riis
Foto: Lars Aarø/FOKUS

Overlæge i hospitalets medicinske afdeling, Anne Lene Riis, er blevet udpeget af de Lægevidenskabelige Selskaber som nyt medlem af det nationale medicinråd.

Som nyt medlem af Medicinrådet skal Anne Lene Riis være med til at udarbejde anbefalinger om nye lægemidler og behandlingsvejledninger til regionerne.

Det er de Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), der har udpeget Anne Lene Riis som det nye medlem af Medicinrådet. 

Anne Lene Riis, der er endokrinolog og overlæge på hospitalets medicinske afdeling, er selv medlem af Dansk Endokrinologisk Selskab. Hun overtager sædet fra professor Henning Beck-Nielsen, der trådte ud af Medicinrådet ved årsskiftet.

- Stigende medicinudgifter og øget aktivitet presser sundhedsvæsenet. Det er derfor nødvendigt at prioritere, og for at kunne prioritere er en vurdering af lægemidlers værdi nødvendig. Ny medicin skal være til gavn, skal vurderes i forhold til pris, og der skal være lige adgang til medicin. Jeg glæder mig til at bidrage til arbejdet, siger Anne Lene Riis.

En oversigt over Medicinrådets medlemmer kan findes her: Rådet

Om Medicinrådet:

Medicinrådet er et uafhængigt råd, der udarbejder anbefalinger af, hvilke nye lægemidler der skal være mulige standardbehandlinger på landets sygehuse.

Rådet vurderer, om der er et rimeligt forhold mellem den kliniske værdi af lægemidlet og omkostningerne ved behandling med lægemidlet. Eventuelle bivirkninger indgår også i vurderingen af den kliniske værdi af lægemidlet.

Medicinrådet udarbejder også behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer, der informerer sundhedspersonalet om, hvilken medicinsk behandling der er bedst til behandling af forskellige sygdomme, eller om nogle lægemidler er lige gode.

Hvis to behandlinger er lige gode, anbefaler Medicinrådet det billigste. Det skal sikre den bedste og mest opdaterede behandling af landets patienter samtidig med, at vi får mest mulig sundhed for pengene.

Kontakt:

Anne Lene Riis
Overlæge, Medicinsk Afdeling
annlenri@rm.dk
Tlf. 7842 6875.