04.06.21

Dagafsnit LILLE.jpg

Det er nu to år siden, at Medicinsk Afdeling etablerede et dagafsnit, hvor patienterne møder ind til behandling og går hjem igen den samme dag. Patienterne er meget tilfredse med ordningen.

Dagafsnittet på Medicinsk Sengeafsnit 1 blev etableret i foråret 2019 som et af flere tiltag, der skulle sikre patienterne så kvalificerede og fleksible forløb som muligt samtidig med, at personalet fik bedre arbejdsforhold.

I dag møder patienterne ind i afsnittet til aftalte tider og kan gå hjem derfra igen den samme dag. Tidligere skulle de samme patienter indlægges og overnatte på stedet.

- Mange patienter er meget tilfredse med ordningen og giver udtryk, hvordan det passer dem bedre, at de kan komme hjem til dem selv igen den samme dag og i det hele taget ikke skal afsætte så meget tid til behandlingen, forklarer Kiss, Karina og Tina, som er tre af de fire faste sygeplejersker, som arbejder i det medicinske dagafsnit.

- Patienterne udtrykker også stor tilfredshed med at blive mødt af de samme ansigter fra gang til gang. Langt de fleste af dem er jo gengangere, som kommer her med faste intervaller.

I dagafsnittet møder patienterne typisk ind til kontroller, intravenøse behandlinger eller til en forsamtale, før de skal have lavet en biopsi eller have hjælp til at blive udrenset. Det seneste år har der også været en del patienter, som er kommet i et efterforløb efter at være smittet med corona.

De fleste kan nøjes med at sidde i en stol under behandlingen. Nogle enkelte har fortsat brug for en seng.

- Vi har typisk 7-8 patienter inde i afsnittet til behandling pr. dag. Derudover har vi en lang række telefonkontakter, hvor vi følger op på alt, hvad der kan klares over telefonen, siger sygeplejerskerne.

Erfaringer fra Medicinsk Dagafsnit:

- En del patienter udtrykker spontant stor tilfredshed med forløbet i dagafsnittet. De oplever, at der tages hånd om deres forløb, og at de altid har mulighed for at ringe ved spørgsmål.


- Der er en gennemført en spørgeskemaundersøgelse i både 2019 og 2021, hvor i alt 33 patienter har deltaget. Samlet set er der en meget stor tilfredshed med tilknytningen til dagafsnittet. Kun fire patienter ville have foretrukket at være indlagt.


- Den gennemsnitlige indlæggelsestid og genindlæggelsesfrekvensen på MS1 er faldet i den periode, hvor dagafsnittet har eksisteret.