20.12.21

Hospitalsledelsen og de berørte afdelingsledelser har drøftet og aftalt flere midlertidige kapacitetsændringer hen over de kommende uger. Bl.a. samles de to kirurgiske sengeafsnit midlertidigt på plan 3 i Nye Nord, mens Klinik for Kvindesygdomme flytter op på plan fire.

Kapacitetsændringerne omfatter de kirurgiske sengeafsnit, Akutafdelingen og det centrale operationsafsnit (COP) og er som følger:

Kirurgiske sengeafsnit samles midlertidigt

Der er tidligere truffet beslutning om at samle de to kirurgiske sengeafsnit i juledagene til et på Kirurgisk Sengeafsnit 2 (plan 3). I julen køres i forvejen med B-kapacitet samtidig med, at flere senge har været lukket i en periode.

Der er nu truffet beslutning om at lade de to kirurgiske sengeafsnit forblive midlertidigt samlet på plan tre i Nye Nord også i tiden efter juleferien.

Der vil således være 30 fysiske sengepladser på afsnittet i begyndelsen af januar, og når Klinik for Kvindesygdomme flytter op på plan fire i Nye Nord omkring 1. februar, vil der være 35 fysiske pladser.

Sideløbende arbejdes der på en trinvis genåbning af de lukkede senge. Genåbningsplanen vil blive udmeldt i løbet af januar.

Akutafdelingen åbner to senge

Akutafdelingen har mulighed for at åbne to ekstra senge i perioden 1. februar – 30. april 2022.

Afdelingen vil derfor have 29 sengepladser (mod 27 i dag) efter den 1. februar og frem til den 1. maj, hvor de to ekstra senge lukkes igen.

De sædvanlige flow-aftaler gælder fortsat, herunder hvor mange ledige senge Akutafdelingen skal have til rådighed ved indgangen til natten.

Status på operationsafsnittets aktivitet

Alle planlagte operationer på hospitalets centrale operationsafsnit (COP) har siden september været indstillet med henblik på at lette presset på huset og for fortsat at kunne tage imod et stort antal akutte patienter.

I november blev det besluttet at forlænge reduktionen af den planlagte aktivitet på COP frem til uge 1. Der er 5-6 linjer åbent dagligt, og linjerne bruges kun til akut og subakut aktivitet. 

I juledagene vil aktiviteten dog være reduceret som normalt (til B-niveau).

Fra den anden uge af januar forventes det, at operationsafsnittet kan begynde med lidt planlagt aktivitet på de dage, hvor seks lejer er åbne. Senest den 1. marts vil der forventeligt igen være fuld aktivitet på afsnittet.

Find antal senge mv.

Find oplysninger om antal normerede og disponible senge fordelt på afdelinger og afsnit her på intranettet: Kapacitetsplanlægning på Regionshospitalet Horsens - Regionshospitalet Horsens (rm.dk)