25.09.21

Socialsygeplejersker på afsnittet.JPGDorthe og Susanne udgør nu socialsygeplejersketeamet på hospitalet

Dorthe Mine Sandholdt blev i foråret ansat som ny socialsygeplejerske på hospitalet. Sammen med Susanne Voss Kjærsulf tilbyder hun støtte til socialt udsatte i forbindelse med både indlæggelser og ambulante forløb.

Patienter med sociale udfordringer som hjemløshed, psykisk sårbarhed og/eller et misbrug bliver ifølge statistikken oftere indlagt og har også kortere levetid end den gennemsnitlige dansker.

Derfor har hospitalerne i dag socialsygeplejersker ansat til at støtte op om de mest udsatte patienter. Deres opgave er – kort fortalt – at skabe mere lighed i sundhed.

- Socialt udsatte er en gruppe patienter, som ofte har svært ved at passe ind i de rammer og forventninger, som sundhedssystemet har til dem. Vi møder dem derfor på en anden måde og med udgangspunkt i deres særlige behov. Det skal være med til at sikre, at de kommer i mål med deres behandling og får den hjælp, de reelt har brug for, forklarer Dorthe Mine Sandholdt.

- Som socialsygeplejersker kommer vi med en specialistviden, der kan bruges i kontakten med de mest udsatte borgere. Vi har bl.a. viden om abstinensbehandling, smertepolitikker og det miljø, som mange patienter med sociale udfordringer færdes i. Samtidig kender vi målgruppen så godt, at vi ved, vi skal være forberedte på at lave et individuelt tilpasset tilbud, hvis patienten skal gennemføre behandlingen, forklarer Dorthe.

Ny socialsygeplejerske med masser af erfaring

Dorthe har tidligere været gadesygeplejerske i Horsens og sygeplejerske i Kirkens Korshærs Varmestue.  Hun har derfor stor erfaring med socialt udsatte og sårbare borgere. Hun har også et godt kendskab til de regionale og kommunale tilbud, hvorfor hun kan fungerer som bindeled til eksterne samarbejdspartnere.

Oprindelig er Dorthe uddannet sygeplejerske inden for kardiologi, men pga. en gigtsygdom måtte hun se sig om efter et andet speciale. Det er også på grund af gigtsygdommen, at Dorthe ofte ses på et løbehjul.

På Regionshospitalet Horsens kommer Dorthe til at udgøre socialsygeplejersketeamet sammen med Susanne Voss Kjærsulf. De to er ansat i Akutafdelingen men kommer på alle afdelinger med brug for rådgivning og støtte til socialt udsatte patienter.

- Det er også vores opgave at klæde vores kolleger på til at kunne håndtere de her patienter. Vi rykker ud, når afdelingerne spørger efter os, men er også selv opsøgende i vores arbejde, når vi f.eks. kan se, at en patient har mange korte indlæggelser inden for et kort tidsrum. Det kan være et tegn på, at der er brug for ekstra støtte, slutter Dorthe.