17.03.21

nyfodt-baby-kvindeafdelingen.jpg

Gravide og fødende kvinder giver deres forløb på Regionshospitalet Horsens et meget positivt skudsmål i den nye landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser LUP 2020.

Kvinder tilknyttet hospitalet i Horsens føler sig rigtig godt hjulpet igennem både graviditet, fødsel og barsel.

Fx tilkendegiver 96% af de nybagte mødre, at de i høj eller meget høj grad oplevede at få den støtte, de havde brug for fra personalet under fødslen. 97% oplevede tilsvarende, at der var en jordemoder til stede på fødestuen i det omfang, den fødende havde brug for det.

- Vi er meget stolte og ydmyge over for den vurdering, mødrene giver os. Rosen går især til afdelingens personale, som scorer højt i undersøgelsen for at være imødekommende, støttende og involverende, så de fødende selv er med i de beslutninger, som træffes undervejs, siger chefjordemoder Kathrine Medum Christiansen.

- Det er afgørende for os, at de nybagte forældre føler sig hørt og involveret under hele deres forløb, fordi vi ved, det giver mere trygge familier og en bedre tid både på hospitalet og i hjemmet, siger chefjordemoderen.

I 2020 kom 2.260 nyfødte til verden på Regionshospitalet Horsens, som primært tager imod fødende fra Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder.

Indlagte patienter og pårørende vil gerne inddrages

Tilsvarende de fødende så har patienterne på landets akutmodtagelser deltaget i en særskilt undersøgelse af deres hospitalsophold. Den viser, at patienterne på Akutafdelingen i Horsens generelt er tilfredse.

Også de ambulante, akut indlagte og planlagt indlagte patienter har vurderet deres forløb, og her er de ambulante patienter de mest tilfredse, mens de planlagt indlagte er de mindst tilfredse patienter på hospitalet.

De indlagte patienter – såvel de akutte som de planlagte – efterlyser generelt mere information om tiden efter udskrivelsen og bedre muligheder for involvering af pårørende i beslutninger undervejs.

- Vi studerer altid undersøgelsen af patienternes oplevelser med stor interesse for at finde områder, hvor vi kan forbedre os. I år er det især i dialogen med de indlagte patienter og den information, vi giver patienterne forud for indlæggelsen, vi har fokus på, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen.

-  COVID-19 perioden og de besøgsrestriktioner, hospitalet har været pålagt, har gjort det særlig udfordrende i forhold til at inddrage de pårørende. Men det kan og skal vi blive bedre til eventuelt ved hjælp af nye måder at gøre det på, siger Lisbeth Holsteen Jessen.

Der er blandt de planlagt indlagte også eksempler på patientgrupper, som er meget tilfredse med deres forløb. Fx er patienter, som har været indlagt på Livsstilscenter Brædstrup, særdeles tilfredse, bl.a. fordi de føler sig godt modtaget og involveret undervejs.

Fakta om undersøgelsen:

  • I Region Midtjylland har i alt 32.118 patienter og fødende svaret på en af de fire undersøgelser LUP Fødende, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelser og LUP Psykiatri.
  • LUP Somatik består af patientgrupperne ambulante, akut indlagte og planlagt indlagte patienter.
  • Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført en gang om året i et samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.