Hvert år i januar plejer vi at samle alle nye ledere ansat i det forgangne år til et fællesbillede. Det kan desværre ikke lade sig gøre i år grundet corona.

I stedet præsenterer vi de nye ledere her én for én.

marie-louise-ulsoe.jpg

Marie-Louise Ulsøe

Oversygeplejerske, Bedøvelse, Operation og Intensiv

Marie-Louise har tidligere stået i spidsen for afdelingen og kommer senest fra en stilling som oversygeplejerske og en del af afdelingsledelsen i Bedøvelse og Operation på Aarhus Universitetshospital, hvor hun har været i knap fem år. Hun er formand for regionens perioperative uddannelsesråd, næstformand i det nationale uddannelsesråd for operationssygeplejersker, næstformand i det faglige selskab, Dansk Selskab for Dagkirurgi og medlem af den internationale sammenslutning inden for dagkirurgi IAAS.

kim-hovgaard-maack.jpg

Kim Hovgaard Maack

Overlæge, Bedøvelse, Operation og Intensiv

Kim har tidligere været afdelingslæge i afdelingen og har et særligt ansvar for afdelingens beredskabsområde. Han er primær kontaktperson til det kirurgiske speciale med fokus på patientforløbene tilknyttet til den centrale operationsgang. Kim har desuden ansvar for traumeteamtræning og luftvejshåndtering i afdelingen.

marianne-christensen.jpg

Marianne Christensen

Afdelingssygeplejerske, Bedøvelse, Operation og Intensiv

Marianne kommer fra en stilling som flowkoordinator i Akutafdelingen og har tidligere været ansat på AUH som operationssygeplejerske. Marianne har med sin erfaring et godt blik for operationsafsnittets opgave set i sammenhæng med hele hospitalet og på at vedligeholde og styrke operationssygeplejerskernes kompetencer.

sine-lutzow-riis.jpg

Sine Lützow Riis

Afdelingssygeplejerske, Bedøvelse, Operation og Intensiv

Sine har tidligere været intensiv sygeplejerske i afsnittet og på Aarhus Universitetshospital. Hun blev konstitueret som afdelingssygeplejerske i januar 2020. Sine har en god faglig indsigt i intensiv specialet og et godt blik for både den intensive sygepleje og det tværfaglige samarbejde. Sine har ligeledes fokus på arbejdsmiljø og psykologisk tryghed.

rasmus-nyboe.jpg

Rasmus Nyboe

Funktionsansvarlig overlæge, Bedøvelse, Operation og Intensiv

Rasmus har været konstitueret i stillingen som funktionsansvarlig overlæge for Operation og Opvågning siden maj 2020 og været overlæge i afdelingen siden december 2016. Rasmus bidrager med nye perspektiver på operationsområdet og har særligt fokus på Patientsikkert flow og samarbejdet med de samarbejdende afdelinger.

katrine-bay-steen.jpg

Katrine Bay Steen

Afdelingsbioanalytiker, Blodprøver og Biokemi

Katrine kommer fra en stilling som funktionsbioanalytiker på Klinisk Immunologisk Afdeling og Blodprøver og Biokemi ved Sygehus Lillebælt. Hun har tidligere været afdelingsbioanalytiker på Klinisk Immunologisk afdeling på Vejle Sygehus. Katrine har en diplom i ledelse og er teknisk assessor ved DANAK.

helene-aarup-freund.jpg

Helene Aarup Freund

Funktionsleder Testcenter Horsens, Blodprøver og Biokemi

Helene kommer fra en stilling i Blodsygdomme på Aarhus Universitetshospital og har flere gange været udsendt bl.a. som tværfaglig teamleder under Forsvarets Sundhedstjeneste i Sierra Leone. Helene har en kandidat i kommunikation og ledelse og mestrer den komplekse stilling på forbilledlig vis.

kathrine-medum-christiansen.jpg

Kathrine Medum Christiansen

Chefjordemoder, Kvindesygdomme og Fødsler

Hospitalets nye chefjordemoder er allerede et kendt ansigt på hospitalet, da hun siden 2016 har bestredet funktionen som vicechefjordemoder på fødeafsnittet. Her har Kathrine været nærmeste leder for afsnittets godt 50 jordemødre samt haft medansvaret for afsnittets daglige drift og udvikling.

anne-mette-bay-bjorn.jpg

Anne-Mette Bay Bjørn

Overlæge, Kvindesygdomme og Fødsler

Anne-Mette er ny overlæge men ikke ny leder, idet hun siden 2018 har varetaget funktionen som lægelig funktionsleder i gynækologien – en opgave, hun foresætter med at varetage som overlæge. Anne-Mette blev ph.d. i 2012 og har ekspertviden særligt inden for den gynækologisk endokrinologi. Hun har netop færdiggjort et 1 årigt ledelsestalentforløb i Region Midt (LEAF).

henrik-sondergaard-ravn.jpg

Henrik Søndergaard Ravn

Afdelingsterapeut og daglig leder af Livstilscenter Brædstrup, Fysio- og Ergoterapien

Henrik har været konstitueret som afdelingsterapeut og daglig leder på Livsstilscenter Brædstrup, og er nu blevet fastansat i stillingen. Henrik har været ansat som fysioterapeut på Livsstilscentret siden marts 2018 og har før dette arbejdet med psykiatri og folkesundhed.

liselotte-enggaard-hansen.jpg

Liselotte Enggaard Hansen

Afdelingsterapeut, Fysio- og Ergoterapien

Liselotte har været konstitueret i stillingen som afdelingsterapeut siden april 2020 og ansættes nu fast i stillingen. Liselotte har siden oktober 2014 været ansat som hhv. ergoterapeut og klinisk underviser i Fysio- og Ergoterapien. Fra tiden før uddannelsen til ergoterapeut har Liselotte mere end 15 års erfaring fra det private erhvervsliv inden for kommunikation og markedsføring.

benfro_m01396_bente-frokjar-jensen.jpg

Bente Frøkjær-Jensen

Afdelingssygeplejerske, Kirurgi

Bente kommer fra en stilling som afdelingssygeplejerske i Akutafdelingen og før det afdelingssygeplejerske på Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Bente trådte ind i stillingen i en turbulent periode, men har med sine mange års ledererfaring og rolige væsen hurtigt formået at skabe et tillidsfuldt bånd til både medarbejdere og lederkolleger. Hun har fokus på udvikling af den enkelte medarbejder og på at sætte sygeplejen på dagsordenen.

britta-lang-ornfelt-lund.jpg

Britta Lang Ørnfelt Lund

Overlæge, Akutafdelingen

Britta er speciallæge i almen medicin og har arbejdet med hospitalsberedskabet, siden hun var afdelingslæge. Har et stort administrativt talent, som tidligere har været brugt i Yngre læger. Nu er hun vores allestedsnærværende og dygtige hospitalsberedskabschef.

ida-martens-johansen.jpg

Ida Martens Johansen

Overlæge, Akutafdelingen

Ida er speciallæge i almen medicin og begyndte den 1. november som overlæge med en opgave i relation til socialsygeplejerskerne. Ida har en lang erfaring fra blandt andet Grønland. Hun har på rekordtid etableret sig i speciallægegruppen og er engageret, dygtig og vellidt.

jakob-gronnebak-rhode.jpg

Jakob Grønnebæk Rhode

Overlæge, Akutafdelingen

Jakob kommer med mange års erfaring fra almen praksis og fra hospitaler inden for kardiologi. Jakob er ansat til at hjælpe med transformationsdagsordenen, og han skal sørge for, det bliver nemt for almen praksis at gøre det rigtige ift. patienters kontakt med Akutafdelingen. Jakob er allerede godt i gang med opgaven og er et respekteret og synligt medlem af Akutafdelingens kollegium.

christian-moller-sorensen.jpg

Christian Møller Sørensen

Overlæge, Medicinsk Afdeling

Christian er ansat som overlæge i reumatologi  og vil desuden fungere som uddannelsesansvarlig overlæge i Medicinsk Afdeling. Christian kommer fra en stilling som afdelingslæge i afdelingen.

sara-sun-yung-vildhoj.jpg

Sara Sun Yung Vildhøj

Overlæge, Medicinsk Afdeling

Sara er ansat som overlæge i reumatologi og med fagligt ansvar for driften af Reumatologisk Klinik. Sara er desuden valgt som formand for Specialerådet i reumatologi i Region Midtjylland. Sara kommer fra en stillings som afdelingslæge i afdelingen.

anna-jennet-rorstrom.jpg

Anna Jennet Rørstrøm

Ledende lægesekretær, Ortopædkirurgi

Anna har arbejdet i psykiatrisk regi både offentligt og privat. Hun gennemførte en del af hendes uddannelsesforløb til lægesekretær i Ortopædkirurgisk Afdeling og har efterfølgende taget en uddannelse til sundhedsøkonom med fokus på databearbejdning, sundhedsvæsenet, økonomi og struktur, samt vejlederuddannelse.

jane-holm_ny.jpg

Jane Holm

Afdelingssygeplejerske, Ortopædkirurgi

Jane kommer fra en stilling som afdelingssygeplejerske i Afdeling for Lever, mave og tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital. Hun har stor erfaring med ledelse og brænder for at udvikle og drifte et sengeafsnit. Jane har en systemisk lederuddannelse fra Attractor, klinisk vejlederuddannelse, arbejder målrettet med forbedringsmodellen og kvalitetsudvikling med fokus på motivation og kommunikation.

dennis-baun-isaksen.jpg

Dennis Baun Isaksen

Overlæge, Røntgen og Skanning

Dennis kommer fra en overlægestilling på Regionshospitalet Silkeborg, HE Midt. Han beskæftiger sig primært med CT, men deltager også i vagten samt afdelingens øvrige modaliteter.

mette-buus-spannow.jpg

Mette Buus Spannow

Overlæge, Røntgen og Skanning

Mette kommer fra en overlægestilling på Regionshospitalet Randers og har tidligere primært beskæftiget sig med CT, men vil fremadrettet også beskæftige sig med de øvrige modaliteter.

mikkel-graversen.jpg

Mikkel Graversen

Afdelingsradiograf, Røntgen og Skanning

Mikkel er tiltrådt en nyoprettet stilling som afdelingsradiograf, så afdelingen har fået et stærkt mellemlederteam med to afdelingsradiografer. Mikkel har en masteruddannelse fra en tidligere stilling som radiograf på Regionshospitalet Randers. Siden begyndelsen har han sammen med afdelingsradiograf Louise taget sig af de mange driftsudfordringer, som afdelingen har fået i forbindelse med COVID-19.

mette-tranberg.jpg

Mette Tranberg

Serviceleder, Service og Teknik

Mette kommer fra en stilling som serviceassistent på hospitalet og har tidligere været ansat på Aarhus Universitetshospital igennem fire år, også som serviceassistent. Mette er en del af et team på tre serviceledere, som bidrager til driften og udviklingen af området.