03.11.21

Fra venstre: Anna-Louise Daugaard Sørensen, Peter Mielche, Sara Seier Danielsen, Marie-Louise Holch Andersen, Berit Falkesgaard Nørgaard.

Ortopædkirurgien på Regionshospitalet Horsens og Hospitalsapoteket har netop modtaget Smartprisen for et forbedringstiltag, der betyder, at der i alle ugens hverdage er en lægemiddelkyndig farmakonom på arbejde i det ortopædkirurgiske sengeafsnit.

Baggrunden for forbedringstiltaget var et ønske om at anvende de sygeplejefaglige ressourcer, hvor de gav størst værdi for patienterne ved at reducere plejepersonalets forbrug af tid i medicinrummet.

Hensigten var samtidig at højne patientsikkerheden og kvaliteten i de ortopædkirurgiske patientforløb ved at understøtte afsnittets medicinhåndtering ved at inddrage apotekets faglige kompetencer.

- Det er en løsning, der på én gang sikrer den bedste kvalitet i behandling direkte til patienten – i form af blik for rette medicin, opdateret Fælles Medicin Kort, øje for krydsmedicinering og meget andet – en løsning der har vigtigt fokus på patientsikkerhed, og en løsning der samtidig er forbilledlig i sit fokus på at koble spidskompetencer mellem forskellige fagligheder, siger regionsrådsmedlem Mette Valbjørn (S) på vegne af priskomiteen.

Den flotte pris ledsages af et beløb på 25.000 kroner. Pengene kan bruges på udvikling, for eksempel besøg af en ekstern eller intern specialist efter eget valg, studiebesøg eller andre relevante initiativer.

Fakta

Smartprisen gives til en person eller afdeling, som har fået øje på en god løsning et andet sted og tilpasset den, så den giver værdi for borgerne, skaber sammenhæng, bedre kvalitet og er bæredygtig for medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø, for den gode arbejdsplads og i forhold til klima og miljø.

Initiativprisen og Smartprisen uddeles af regionsrådet. Priskomitéen er:

  • Annette Roed (S)
  • Dorte West (V)
  • Lone Langballe (DF)
  • Mette Valbjørn (S)
  • Nicolaj Bang (C).