22.01.21

Ortopæd flytter LILLE.jpg

Ortopædkirurgisk klinik er flyttet tilbage til sin oprindelige placering. Samtidig skrider renoveringen af bygning 6 med Røntgen og Skanning og Fællesambulatoriet (A3) planmæssigt fremad.

Torsdag den 21. januar flyttede Ortopædkirurgisk Klinik tilbage i deres nyrenoverede permanente rammer.

Klinikarealerne har fået en energirenovering og er blevet opdateret med bl.a. ny varme, ventilation, efterisolering af facader samt nye vinduespartier. 

Energirenoveringen skal bl.a. sikre medarbejderne nogle mere stabile temperaturer i lokalerne og dermed et bedre arbejdsmiljø.

Umiddelbart efter tilbageflytningen tog hospitalets byggeorganisation hul på etape 3 af renoveringsprocessen, hvilket er i overensstemmelse med tidsplanen.

Under etape 3 renoveres de arealer, som Urinvejskirurgisk klinik, Kirurgisk klinik og Forundersøgelse til Bedøvelse skal flyttes hjem til i sommeren 2021.

Foruden renoveringen af bygning seks med Røntgen og Skanning gennemfører hospitalet også aktuelt omfattende renoveringsprojekter i hospitalets højhus og i Akutafdelingen.