27.01.21

Bæredygtighed RH Horsens 263_PM_NielsÅgeSkovbo.jpg

Den regionale strategi for bæredygtighed er netop blevet politisk godkendt, og hospitalerne skal i løbet af foråret færdiggøre lokale handleplaner for udmøntningen af de meget ambitiøse målsætninger. Læs om de tiltag, vi arbejder med på hospitalet.

Regionens hospitaler sætter et stort klimaaftryk. Et af de vigtigste redskaber til at nedbringe aftrykket er at omstille hospitalets forbrug, så miljø, klima og vores ressourcer ikke lider overlast. Det gør vi blandt andet ved at omstille os til en cirkulær økonomi.

Politikerne i Region Midtjylland har netop godkendt en ambitiøs bæredygtigheds-strategi, men allerede nu er vi på både regionalt og lokalt plan igang med en række aktiviteter, som skal sikre hospitalernes udvikling hen imod en cirkulær økonomi og et lavere CO2-aftryk.

- Region Midtjyllands strategi for bæredygtighed er en god og nødvendig forudsætning for, at vi på hospitalerne kan arbejde systematisk med bæredygtighed, siger Hanne Krogh Ørskov, som er sygeplejerske i Dialysen og medlem af hospitalets styregruppe for bæredygtighed.

Tiltag på vej

På Regionshospitalet Horsens har vi bl.a. og som den hidtil eneste enhed i Region Midtjylland etableret en styregruppe inden for bæredygtighed.

Vi har også i lighed med de øvrige hospitaler ansat en bæredygtighedskonsulent, som skal hjælpe med at udvikle og implementere nye tiltag lokalt og på tværs af regionen.

I foråret kommer vi også til at færdiggøre en implementeringsplan, som vil være centreret omkring tre vigtige elementer i cirkulær økonomi: Reduce, reuse og recycle.

Reduce handler om at reducere forbrug, så naturens ressourcer rækker længst muligt. Bæredygtige indkøb, reduktion af spild og ikke mindst en bevist, bæredygtig adfærd er væsentlige faktorer for, at vi kan reducere vores forbrug.

Reuse handler om at øge vores genbrug, så f.eks. effekter, udstyr, møbler og kontorartikler bliver genbrugt i andre afdelinger – måske på et helt andet hospital i regionen. Derfor arbejdes der i øjeblikket på at finde en løsning til at øge genbruget på tværs af regionen og som kan skabe forbindelse mellem den afdeling, som har noget i overskud og dén afdeling, som mangler.

Recycle handler om den mængde affald, vi står tilbage med, når vi arbejdet med at reducere forbruget og øget genbruget. Affald er imidlertid en ressource, som kan blive til nye produkter. Derfor skal affald sorteres i mange forskellige typer, så det kan genanvendes og dermed indgå i det cirkulære kredsløb.

Den 1. november 2020  begyndte vi her på hospitalet at sortere plastaffald i typerne PP og HDPE, og ved den seneste afhentning havde vi frasorteret intet mindre end ca. 10 m3 plastaffald. I 2021 forventer vi at kunne udvide plastsorteringen til flere underfraktioner af plast og forhåbentlig også glas og metal.

Læs mere om bæredygtighed

På intranetsiden Bæredygtighed er det muligt at læse seneste nyt om arbejdet med bæredygtighed på Regionshospitalet Horsens og i hele regionen.

Det er også muligt at tegne abonnement på siden og få besked direkte i indbakken hver gang, der kommer nyt.