04.05.21

Patienter, der bliver berørt af mulig strejke, får direkte besked.

Danske Regioner har 22. april 2021 modtaget konfliktvarsel fra Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet, der dermed varsler strejke. En strejke kan tidligst træde i kraft 21. maj 2021.

Der forhandles nu mellem Danske Regioner og de to fagforbund. Det er derfor ikke sikkert, at en konflikt bliver en realitet.  Forligsinstitutionen kan udskyde konflikten med 2 x 14 dage fra 21. maj 2021, hvis parterne er tæt på at nå hinanden.

Hvis forhandlingerne ikke medfører enten forlig eller en udsættelse, vil Region Midtjylland 17. maj begynde at sende aflysninger til patienter, der har tid til behandling fra 21. maj.

På Regionshospitalet Horsens vil de første aflysninger blive udsendt fra og med den 19. maj. Her er varslet aflysninger i Dagkirurgien og på Endoskopien, såfremt en konflikt bliver til en realitet.

Har du tid til undersøgelse eller behandling på et af regionens sygehuse i perioden fra 21. maj 2021, vil du altså få direkte besked, hvis din tid udsættes. Det vil enten ske via e-boks, papirbrev eller en telefonopringning.

Hvis du ikke får besked om andet, skal du møde op til aftalt tid. Du skal ikke gøre yderligere.

Region Midtjylland varetager fortsat kritiske og akutte behandlinger under en eventuel strejke.

Det sker ved hjælp af det nødberedskab, som aftales med Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet.