Fra 24. januar 2021 skulle patienterne have fået mulighed for at se navn, titel og afdeling på alle, som har slået op i deres journal i MidtEPJ. Denne ændring på Sundhed.dk er udsat indtil videre.

I dag kan borgere via MinLog på Sundhed.dk se, hvem der fx har slået op i Sundhedsjournalen og FMK. Som led i en aftale mellem regeringen og regionerne skal borgerne kunne se flere oplysninger i MinLog om hospitalsansattes opslag i fx MidtEPJ.

Ændringen skulle være trådt i kraft i Region Midtjylland fra 24. januar 2021. Den lovændring, som skulle give borgerne mere gennemsigtighed, er endnu ikke vedtaget. Derfor er ændringen udsat indtil videre.

Det er kun lovligt at slå en patient op i MidtEPJ, hvis man som ansat deltager i patientens aktuelle behandling. Se Opslag i patientjournaler og andre elektroniske patientsystemer, regional retningslinje i e-Dok.

Det er fortsat uvist, hvornår lovgivningen om øget synlighed vedtages.