25.03.21

Rikke Møller Jensen ansættes som ledende terapeut for Fysio- og Ergoterapien, Ernæringsklinikken samt Livsstilscenter Brædstrup med virkning fra den 20. april 2021. Hun overtager posten efter ledende terapeut Lene Lange.

- Rikke har været afdelingsterapeut i hospitalets Fysio- og Ergoterapi siden 2011, og vi kender i den forbindelse Rikke som en dygtig, erfaren og tydelig leder, som samtidig er rundet af den kultur og tilgang, der præger den meget velfungerede afdeling, siger lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard om den nye afdelingsleder.

- Samtidig kommer Rikke med sine egne værdier og ideer til, hvordan afdelingen og hospitalet skal udvikle sig i fremtiden.

- Det er bl.a. Rikkes mærkesag at udvikle kerneopgaven samtidig med det gode arbejdsmiljø, så medarbejderne står solidt i forhold til de mange kontinuerlige forandringer i sundhedsvæsenet. Rikke har i samme forbindelse fokus på det tværfaglige samarbejde samt på, hvor og hvordan fysio- og ergoterapeuterne kan gå ind og hjælpe, erstatte og aflaste i de mellemrum, som vi finder i patientforløbene.

Baggrund fra Odder

Oprindelig blev Rikke ansat som ergoterapeut på det daværende hospital i Odder, hvor hun også nåede at være afdelingsterapeut, før hun rykkede til Horsens. Her har hun primært varetaget opgaver inden for det medicinske, men også det akutte og intensive område.

Udover at være uddannet ergoterapeut har Rikke også gennemført den sundhedsfaglige diplomuddannelse og den systemiske leder- og konsulentuddannelse hos MacMann Berg.

Rikke bydes varmt velkommen som en del af afdelingsledelseskredsen ved Regionshospitalet Horsens.

Hospitalsledelsen glæder sig til samarbejdet.