Den 6. maj fejrede Kirurgi og Bedøvelse, Operation og Intensiv i regi af Sikkert OP Flow resultatet af et godt samarbejde på tværs. Samarbejdet har resulteret i et bedre forløb for patienter, som skal have gennemført en skopi i generel anæstesi.
 
Omdrejningspunktet for det tværgående samarbejde har været de planlagte skopier på Operationsgangen. Tidligere blev skopierne gennemført på de samme stuer som både akut og subakut kirurgi, og dermed blev akutte og planlagte patienter blandet på de samme stue. Det gav ofte lange og utilfredsstillende ventetider for de planlagte patienter.
 
Den nye fælles løsning består i, at de planlagte skopier nu udelukkende håndteres på elektive operations-lejer, og dermed er den akutte og den elektive kirurgi blevet adskilt.
 
Løsningen har vist sig at være særdeles god for både patienter og personale. Patienterne har fået reduceret deres ventetid betydeligt og får dermed en langt bedre oplevelse af deres operationsforløb, mens personalet har fået et langt bedre arbejdsmiljø, både fordi patienterne oplever et bedre flow, og fordi vagtkapaciteten nu kan bruges rigtigt på akut aktivitet.
 
På videoen kan du høre lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard fortælle om samarbejdet og takke for den forandring og forbedring, som medarbejdere og ledere har gennemført i fællesskab.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.