25.03.21

Bente Jonassen.jpg

Bente Jonassen blev for et halvt år siden ansat i en delestilling mellem Hospitalsapoteket i Region Midtjylland og hospitalets Forsyningsenhed. Samarbejdet er kommet rigtig godt fra start.

Hun sætter medicin på plads i medicinrummene, tjekker udløbsdatoer, bestiller medicin og infusionsvæsker hjem og servicerer medicinboksene med vederlagsfri medicin til borgerne.

Som serviceassistent i Apoteket løser Bente Jonassen mange forskellige opgaver, der alle har til formål at aflaste farmakonomerne.

- De opgaver, som Bente nu klarer, er traditionelt set blevet håndteret af farmakonomer. Men med ansættelsen af Bente har vi kunnet flytte flere opgaver til hospitalet. Det giver farmakonomerne bedre tid til andre opgaver som f.eks. ude på hospitalets sengeafsnit, forklarer Peter Mielche, funktionsleder i Hospitalsapoteket.

- Det har været en kæmpe fordel, at Bente på forhånd var så godt bekendt med organisationen og mange af hospitalets procedurer og arbejdsgange. Det har uden tvivl været med til at give en smidigere opstart af det nye samarbejde, forklarer Peter Mielche.

Nye opgaver i kendte omgivelser

For Bente Jonassen var jobbet en kærkommen lejlighed til at prøve kræfter med et nyt område. Hun har tidligere været ansat som serviceleder i Serviceafsnittet.

- Det er skønt at få lov til at løse nogle nye opgaver samtidig med, at jeg fortsat har min daglige gang på hospitalet, som jeg kender så godt, fortæller Bente Jonassen, som fik jobbet efter en periode, hvor hun var sygemeldt med stress.

- I sådan en situation kan man jo godt tænke, hvordan det bliver at komme tilbage. Jeg valgte i den situation at søge nye udfordringer og er bare glad for, at jeg kom i betragtning til jobbet. Det har givet mig chancen for at lære noget nyt, og jeg trives godt med både de nye kolleger og opgaverne, forklarer Bente.

Samarbejdet imellem Forsyningsenheden og Apoteket er langtfra det eneste eksempel på nye opgavefordelinger og delestililnger. F.eks. begyndte farmakonomerne for snart to år siden at aflaste sygeplejerskerne på hospitalets medicinske sengeafsnit ved at dosere patienternes medicin.