27.04.21

Det står nu klart, hvordan de nye og skærpede kriterier for vaccination af personale skal foldes ud i praksis. I alt 2052 ansatte i Region Midtjylland vil fra uge 17 – 20 blive inviteret til vaccination med første stik. Efter uge 20 forventes alt overvejende ny-vaccination at foregå efter alder.

Sideløbende hermed vil ansatte, der allerede har fået første stik med AstraZeneca, få invitation til stik nr. to med en anden vaccine.

- 2052 vacciner til en hel region er ikke mange. Vi undgår desværre ikke at skuffe en lang række ansatte og studerende, som havde en berettiget forventning om at blive vaccineret hurtigere end deres aldersgruppe siger. Men Sundhedsstyrelsen ser ikke en risiko for en overbelastning af sundhedsvæsenet og har altså besluttet, at personale i målgruppe 4 fremover kun i særlige tilfælde vaccineres tidligere end andre med samme alder, siger koncerndirektør Ole Thomsen.

Hver region får en begrænset kvote til at vaccinere yderligere sundhedspersonale med første stik.

- I Region Midtjylland fordeler vi vaccinerne efter, hvor udsat for smitte personalet er. Det handler fx om antal senge i fase 3 og antal akut indlagte, siger Ole Thomsen.

Målgruppe 4 udgør personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren, der er i særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.

Sundhedsstyrelsen besluttede 14. april at fortsætte udrulningen af vacciner uden AstraZeneca.

Det får den konsekvens, at sundhedspersonale i vid udstrækning skal vaccineres efter alder. Kun hvis medarbejderen er under 60 år og i sit arbejde risikerer smitte, kan vaccination komme på tale. Også personale, der udfører højt specialiserede funktioner og ikke kan afløses af kolleger ved fx sygefravær, kan få et stik hurtigere end aldersgruppen ellers tilsiger.

Fakta: Så mange vacciner får hvert hospital

Hospital

Andel

Uge 17

Uge 18

Uge 19

Uge 20

total

100,00%

770

564

410

308

Præhospitalet

9,2%

71

52

38

28

Psykiatri

4,5%

34

25

18

14

AUH

37,8%

291

213

155

116

RHR

7,1%

45

44

32

24

RHH

7,8%

60

44

32

24

HEM

16,4%

126

93

67

51

HEV

14,9%

95

93

67

51

Socialområdet

2,3%

47

0

0

0


Skema opdateret pr. 28.04.21

Læs Sundhedsstyrelsens nyhed og om de konkrete kriterier for personalevaccination.

Link:En mindre del af personale i sundheds-, ældre- og socialsektoren kan fortsat få en fremskyndet vaccination - Sundhedsstyrelsen.