Har du fået en god idé til sundhedsinnovation, så har du mulighed for at søge om mikrofinansiering på op til 100.000 kr. fra Sundhedsinnovationspuljen 2021.

Har du fingeren på pulsen i sundhedssektoren og tænker, at noget eksisterende kunne gøres smartere og bedre?

Eller har du helt nye idéer til sundhedsinnovation, som ikke har været prøvet før? Det kan være alt fra digitalisering og ny teknologi, over bedre liv for ældre, til projekter om samspillet mellem kultur og sundhed.

Sundhedsinnovationspuljen giver tilskud til udvikling af nye produkter, arbejdsformer og værktøjer, som har til formål at forbedre den generelle sundhed i Region Midtjylland, Danmark og internationalt.

Projekterne skal støtte op om FNs verdensmål og skabe værdi for samfundet. Ydermere skal projektet ligge inden for rammerne af den regionale udviklingsstrategi.

Tilskud kan søges af alle ansatte på hospitaler, stabe og interne enheder i Region Midtjylland. Ansøgninger må meget gerne være i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere eller virksomheder.

Sådan søger du om penge til at kicke dit projekt.

Der er ikke nogen tidsfrist for ansøgning. Blot skal puljemidlerne bruges i indeværende år.