27.04.21

larm.jpgFotos fra Plan 5 i højhuset

De store renoveringsprojekter på hospitalet skrider planmæssigt fremad. Bl.a. er vi nu halvvejs igennem Etape 2 i højhuset og er gået igang med nedbrydningsarbejdet på Plan 4.

Halvvejes igennem Etape 2
I uge 15 var det slut med at vælte vægge og banke betongulve op på Plan 5 i Højhuset. Nu begynder opbygningen af afdelingen i stedet.

Milepælen på Plan 5 markerer desuden, at vi nu er halvvejs igennem etape 2's tunge (og mest larmende) nedbrydningsproces. Der vil hen over de næste måneder fortsat være larm fra Plan 5 men på et betydeligt lavere niveau.

Byggeorganisationen har nu taget hul på den tunge nedbrydning på Plan 4. Den vil primært få betydning for Plan 3 og Plan 2.

En større del af Plan 3 er den forbindelse blevet genhuset midlertidigt i den gamle administrationsbygning oppe ved Sundvej. Her er der samtidig oprettet et mindre antal 'touch down' pladser til læger og sekretærer fra Medicinsk Afdeling.

Passagen gennem fællesambulatoriet lukkes af

For en kortere periode er det desværre nødvendigt at  lukke passagen gennem A3 (fællesambulatoriet).

Under renoveringen skal der blandt andet trækkes nye installationer i loftet over gangarealet.

Konkret lukkes passagen mandag d. 3. maj og genåbnes i slutningen af uge 25. Der opsættes midlertidig skiltning, der skal guide patienter, pårørende og personale via de nemmeste alternative ruter.

Den primære alternative rute vil gå via kælderen forbi kantinen og op til forhallen.