28.09.21

Hospitalet har de seneste uger haft reduceret i den planlagte stationære operationskapacitet og i antallet af disponible senge på de kirurgiske sengeafsnit. Det er nu besluttet at forlænge de to tiltag foreløbig til og med hhv. uge 45 og uge 41. Samtidig er der blevet udarbejdet en plan for genåbningen af intensiv-senge.

På hospitalet arbejder vi med at identificere og implementere en række af tiltag, som skal være med til balancere opgaverne med de hænder og kompetencer, vi har rådighed.

Vi har bl.a. indstillet de planlagte operationer på hospitalets operationsafsnit, ligesom vi har gennemført en midlertidig reduktion af sengene på intensiv og kirurgi.

Nedenfor findes en aktuel status over de midlertidige kapacitetsændringer, herunder inden for hvilken tidshorisont de er aftalt til at vare.

Reduktion af planlagt stationær OP-aktivitet fortsætter til uge 45

Hospitalet har siden 13. september haft indstillet de planlagte operationer på hospitalets centrale operationsafsnit (COP).

Den midlertidige nedlukning blev gennemført for at lette presset på hospitalet og for fortsat at kunne tage imod et ekstraordinært stort antal akutte patienter.

Hospitalsledelsen har den 27. september i samarbejde med de berørte afdelingsledelser truffet beslutning om at fortsætte den midlertidige nedlukning frem til og med uge 45 primært for at sikre tilstrækkeligt med operationskapacitet og personale til den høje akutte aktivitet.

Forlængelsen betyder, at vi fortsætter med at have fem operationslejer til rådighed for akutte, subakutte og udvalgte planlagte operationer til og med uge 45. 

Reduktionen af senge på kirurgi forlænges til uge 41

På de to kirurgiske sengeafsnit har antallet af disponible senge været reduceret med i alt fire senge i samme periode. Sengene har været lukket på grund af ubesatte stillinger og dermed plejevagter, som ikke kunne dækkes.

Hospitalsledelsen har ligeledes her og i samarbejde med de berørte afdelingsledelser truffet beslutning om at forlænge den midlertidige reduktion i de kirurgiske senge frem til og med uge 41.

De fire nedlukkede senge vil fortsat være placeret med to senge på hvert sengeafsnit. Kirurgisk Sengeafsnit 1 har således 17 senge til rådighed mod normalt 19, og Kirurgisk Sengeafsnit 2 har 18 mod normalt 20. Heraf er fire gynækologiske senge.

Kirurgi lukker normalt senge ned i forbindelse med efterårsferien i uge 42. Antallet af senge følger den sædvanlig nedlukningsplan for Kirurgi.

Ortopædkirurgisk sengeafsnit har indtil videre mulighed for at hjælpe med tre sengepladser dagligt for at imødegå den aktuelle meget høje aktivitet inden for akut kirurgi.

Plan klar for genåbning af senge på Intensiv

Intensiv har igennem en længere periode haft reduceret sengekapaciteten som følge af personalemangel. Kapaciteten har senest været på fire-fem senge mod normalt syv.

Antallet af intensivpladser skal imidlertid passe til hospitalets akutte og planlagte aktivitet, og set i det lys har vi brug for at få intensiv-kapaciteten op.

Afdelingsledelsen på Bedøvelse, Operation og Intensiv og hospitalsledelsen har derfor arbejdet på en plan for, hvordan og hvornår de lukkede intensiv-senge kan genåbne. Planen blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsledelsesmøde den 27. september.

Genåbningsplanen er som følger:

  • Frem til og med 31. januar 2022:      4 senge på Intensiv
  • februar – 28. februar 2022:              5 senge på Intensiv
  • marts – 31. marts 2022:                  6 senge på Intensiv
  • april og frem 2022:                          7 senge på Intensiv

Flere tiltag på vej

Den midlertidige reduktion i antal senge og den planlagte operationskapacitet er nogle af de første tiltag, som skal være med til at balancere kerneopgaven og de hænder og kompetencer, vi har til rådighed.

Der arbejdes på flere løsninger, som kan hjælpe os på både den korte og lidt længere bane.

Listen over de kortsigtede løsninger er i gang med at blive implementeret, mens tiltagene på den mellemlange bane, og som kræver lidt mere bearbejdning og tid, er i støbeskeen og igangsættes i løbet af de kommende uger.