15.04.21

To meter.jpg

Styrelsen for Patientsikkerhed ophævede 15. april 2021 de midlertidige besøgsrestriktioner på Region Midtjyllands hospitaler. Det betyder, at antallet af besøgende ikke længere er begrænset til den samme nærmeste pårørende. 

Torsdag den 15. april ophævede Styrelsen for Patientsikkerhed de midlertidige besøgsrestriktioner på Region Midtjyllands hospitaler.

Lempelsen betyder, at reglen om maksimalt én besøgende eller ledsager per patient falder bort.

Dog opretholdes afstandskravet på 2 meter på hospitalerne, så der i praksis kan være meget begrænset plads til besøgende og ledsagere på sengestuer og i klinikker.

Derfor kan det fortsat være nødvendigt at begrænse adgangen til f.eks. en afdeling eller et område på hospitalet. Det gælder eksempelvis på hospitalets dagkirurgi og endoskopi, hvor pårørende i mange tilfælde vil være nødt til at vente i forhallen.

Besøgende og pårørende opfordres derfor til at henvende sig til personalet på afdelingerne ved ankomsten.

Hold afstand og sprit af

Besøgende og ledsagere opfordres også fortsat til at holde afstand, spritte hænder før og efter besøg, bruge mundbind og udvise god hosteetikette.

Har man som besøgende eller ledsager symptomer, skal man blive hjemme.

De midlertidige besøgsrestriktioner blev oprindelig indført for at inddæmme lokale smitteudbrud med coronavirus i Region Midtjylland.