17.12.21

Medicinsk Sengeafsnit 1 og Forsyningsenheden har arbejdet sammen om at optimere afsnittets brug af briksystemet. Andre afsnit kan få den samme hjælp til at gennemgå arbejdsgange og indrette depotrum og skabe, så brugen af systemet bliver så nem og effektiv som muligt.

I Region Midtjylland bruger alle hospitalsafdelinger et fælles briksystem til bestilling af varer.

Briksystemet blev i 2019 koblet op på det nye regionslager, så afdelingerne ikke længere behøver at have så store lagre, og så varebestillingerne nu foregår delvist automatisk via brikkerne og deres stregkoder. Det sikrer en nem, hurtig og sikker bestilling af varer samtidig med, at arbejdsgangene e er blevet mere ens på tværs af afdelingerne til fordel for medarbejdere, som skifter job imellem afdelinger og hospitaler.

Optimal brug af bestillingssystemet

Hvis bestillingssystemet skal bruges så optimalt og dermed effektivt som muligt, så kræver det imidlertid et tæt samspil mellem afdelingernes vareforbrug, indretningen af varelagrene og de arbejdsgange, som briksystemet er bygget op omkring.

Medicinsk Sengeafsnit 1 og Forsyningsenheden har netop i fællesskab lavet en gennemgang af afsnittets bestillingsprocedurer og i den forbindelse også set på indretningen af depotrummet og skabe.

Afsnittet fik til en start lavet en analyse af vareforbruget, som herefter var med-styrende for, hvordan varerne blev fordelt i depotrum og skabe. Varer med et højt forbrug placeres, så de er hurtige at komme til, mens varer med et mindre forbrug placeres mere afsides. Desuden rykker varerne frem i rummene, efterhånden som de bliver brugt, og så der kan fyldes op bagfra.

Den rigtige indretning giver overblik

Den nye indretning og placering af varerne sikrer hensigtsmæssige arbejdsgange og et godt overblik, så nogen varer eksempelvis ikke bliver for gamle.

- Briksystemet har gjort, at vi har indrettet depotrummet på en ny måde. Vi har også flyttet rundt på nogle varer, som tidligere var i nogle andre skabe. Det har naturligvis krævet en indsats, men jeg synes, vi har haft et fint samarbejde omkring den nye indretning, og resultatet er blevet godt. Det fungerer godt i det daglige, siger social- og sundhedsassistent Lisbeth Buhl Braae, som er logistikansvarlig på det medicinske afsnit.

Det er den logistikansvarlige på afdelingen, som i samarbejde med afdelingens øvrige medarbejdere har ansvaret for den daglige opfølgning og oprydning i skabene, mens Forsyningsenheden har ansvaret for bestilling og opfyldning af varer. I optimeringsprocessen hjælper Forsyningsenheden også med oprydning og indretning.

Forsyningsenheden er i øjeblikket på vej rundt i afsnittene for tilsvarende at hjælpe til optimal brug af briksystemet.