Torsdag den 23. september 2021 gik Testcenter Horsens i luften med en helt ny app, som skal sikre et bedre og mere gnidningsfrit onboarding-forløb for nye medarbejdere og samtidig gøre vigtig information lettere tilgængelig. App'en, som er lavet i Emento's Digitale Forløbsguide, har indtil videre været til stor gavn for medarbejderne.

Hos Testcenter Horsens oplever man løbende en stor udskiftning blandt medarbejderne. Derfor er det vigtigt med et godt og velfungerende onboarding-forløb, som giver medarbejderne de rette informationer, på de rette tidspunkter, så de kan komme godt ind i deres nye job.

Her så Helene Aarup Freund, funktionsleder hos Testcenter Horsens, en oplagt mulighed med Emento-app'en, som allerede anvendes på flere af kliniske afdelinger som Den Digitale Forløbsguide.

- Vi har et ret stort flow af medarbejdere og har tidligere haft en udfordring med at komme langt nok ud med vores information til personalet, fortæller Helene Aarup Freund.

- Jeg havde hørt om den her Emento-app, og alle vores medarbejdere har jo en smartphone, så jeg tænkte det var en oplagt mulighed.

Når bredere ud

Testcenteret havde allerede det meste af materialet klar, men manglende en platform, hvorfra personalet kunne tilgå det. Efter et møde med Emento var der ingen tvivl om, at Emento-app'en var den rigtige løsning.

- Vi kan nu få vores information ud til medarbejderne på en helt anden måde og meget bredere, end vi tidligere har kunne.

- Det gælder både nye medarbejdere, som kan finde information omkring testcenteret og hvad det vil sige at arbejde i Region Midtjylland, og nuværende ansatte som har lettere og hurtigere adgang til de retningslinjer vi arbejder under.

- Vi har indtil videre fået rigtig god respons fra vores medarbejdere, som virkelig har manglet det her redskab, siger Helene Aarup Freund.

Kan også bruges til offboarding

App'en er dog ikke kun velegnet til onboarding af nye medarbejdere, men også til offboarding af medarbejdere, som stopper.

- Når folk stopper, har vi et særligt offboarding-forløb, som bliver frigivet. Her har vi mulighed for at give medarbejderen en god afsked og sige tak for den tid, de har været på testcenteret. 

- Mange af vores medarbejdere har en stor interesse i sundhedsvæsnet, så vi håber, at en god afsked kan være med til at efterlade et godt indtryk af Region Midtjylland, så de får lyst til at komme tilbage, når de har afsluttet deres uddannelse.

Generelt har Emento-app'en mange anvendelsesmuligheder og kan således også anvendes til at sende meddelelser ud til personalet og til at bytte vagter.

Opfordring til de øvrige testcentre

Det kræver tid og ressourcer at starte op, men når først app'en er i drift, er ressourceforbruget til gengæld minimalt. Testcenter Horsens har desuden sørget for at udarbejde deres materiale på en sådan måde, at det i høj grad kan genbruges af de øvrige testcentre i regionen.

- Det kræver en del ressourcer at starte op, hvor materialet skal udarbejdes, og der skal optages videoer. Men når tingene først er lavet, er driften dog minimal.

- Jeg vil helt klart opfordre de øvrige testcentre i regionen til at se nærmere på den her løsning. Vi har lavet vores materiale sådan, at de andre testcentre næsten bare kan tage vores indhold og bruge det, som det er, med kun få rettelser, forklarer Helene Aarup Freund.

På Regionshospitalet Horsens er afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler samt Fertilitetsklinikken aktive med flere forløb i Den Digitale Forløbsguide.

Du kan læse mere om Emento-app'en på intranettet.