22.11.2021

Billede af mikroorganismer

Hygiejnenøglepersoner fra RHH var onsdag den 10. november samlet til en årlig temadag. Dagens tema var Tilbage til fremtiden - infektionshygiejne under og efter corona.

Temadagen blev indledt med lidt undervisning i udvalgte mikroorganismer for at tydeliggøre, at der er andet end SARS-CoV-2 på spil. Betingelserne for en pandemi blev ligeledes gennemgået.

Størstedelen af dagen blev dog brugt til at drøfte og udveksle erfaringer med infektionshygiejne under og efter pandemien.

Hygiejnenøglepersonerne fik bl.a. drøftet, hvad der fungerede godt og mindre godt under corona pandemien. Dette med henblik på at afgøre, hvilke infektionshygiejniske tiltag, der skal besvares, samt hvilke der bør forbedres.

Nogle af de infektionshygiejniske fokuspunker, som hygiejnenøglepersonerne ønsker at fastholde, er bl.a.:

Håndhygiejne på et højere niveau. Der blev herunder drøftet, om frekvensen for den årlige audit på hånd- og uniformshygiejne skal øges til to gange årligt. Det er hygiejnenøglepersonernes erfaring, at processen omkring audit giver et godt udgangspunkt for dialog omkring håndhygiejne.

Rengøringsparathed med øget fokus på rengøring mellem personale samt snitfalderengøring på patientstuer.

Afstand – vi har alle vist, at vi kan holde 1 meters afstand. Et fokuspunkt kunne derfor være afstand i kaffestuen, konferencerum m.m.

Mød ikke op på arbejde, hvis du er syg. Det blev drøftet, hvordan sygdomskulturen er i afdelingerne, samt hvilken smitterisiko man udsætter sine kollegaer for ved at møde syg op på arbejde.

Billede fra temadagenHygiejnenøglepersoner fra Regionshospitalet Horsens til temadagen 'Tilbage til fremtiden - infektionshygiejne under og efter corona'.