28.10.2021

Billede af farmaceut og sygeplejerskerAfdelingslæge Thomas, sygeplejerske Maria og farmakonom Anna-Louise har alle tre været med til at implementere forbedringstiltaget Samskabelse omkring klinisk farmaci på et Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

To løsninger fra Regionshospitalet Horsens er nomineret til Region Midtjyllands Smartpris.

Ortopædkirurgisk Sengeafsnit er sammen med Hospitalsapoteket blevet nomineret for implementeringen af forbedringstiltaget Samskabelse omkring klinisk farmaci på et Ortopædkirurgisk Sengeafsnit. Hensigten er at højne patientsikkerheden og kvaliteten i de ortopædkirurgiske patientforløb ved at understøtte afsnittets medicinhåndtering idet apotekets faglige kompetencer inddrages. 

Derudover er Ortopædkirurgisk Sengeafsnit sammen med Fysio- og Ergoterapien blevet nomineret for et forbedringstiltag, hvor førstegangsmobilisering af patienter med hoftenær fraktur er blevet et tværfagligt ansvar imellem plejepersonale og terapeuter. Dette betyder, at mobiliseringen bliver iværksat tidligere i forløbet.

Billede af  fysioterapeut Lisbeth, sygeplejerske Sarah og afdelingssygeplejerske Berit.

På billedet ses fysioterapeut Lisbeth, sygeplejerske Sarah og afdelingssygeplejerske Berit, som har været en del af forbedringstiltaget vedrørende førstegangsmobiliseringen af patienter med hoftenær fraktur. 

Den endelige vinder af Region Midtjyllands Smartpris kåres på regionens innovationsdag den 3. november 2021.

Se alle de nominerede til Initiativ- og Smartprisen på: https://www.rm.dk/om-os/initiativpris

Hør mere om de to løsninger i videoerne nedenfor:

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.