tule.jpg

Hvordan trives du på hospitalet? Hvordan oplever du samarbejdet med dine kolleger? Får du den ledelse du har brug for? Er der nogle arbejdsmiljøforhold vi bør forsøge at forbedre?

Disse spørgsmål, og mange flere, bliver besvaret i TULE og APV. De to undersøgelser supplerer hinanden og er en anledning til at gøre status på, hvordan vi har det og samtidig en anledning til at diskutere, om der er noget i vores måde at arbejde på, som vi skal justere.

Regionshospitalet Horsens gennemfører TULE (Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering) og APV (ArbejdsPladsVurdering) kortlægning hvert 2. år. Kortlægningen er senest gennemført i efteråret 2018, men på grund af COVID-19-situationen blev kortlægningen ikke gennemført i 2020. Derfor gennemfører hospitalet den næste TULE og APV-undersøgelse i efteråret 2021.

Den 20. september modtager alle medarbejdere spørgeskema på deres arbejdsmail med log-in til TULE og APV. Svarfristen er d. 4. oktober.

Hvad er TULE og APV?

TULE er en undersøgelse af trivsel og ledelse på arbejdspladsen. De fleste af emnerne i undersøgelsen, drejer sig om forhold, som vi hele tiden skal arbejde med – f.eks. samarbejde, kommunikation, ledelse og hvordan vi løser vores fælles arbejdsopgaver bedst muligt.

APV er et værktøj, som kan anvendes til at sætte det forebyggende og forbedrende arbejdsmiljøarbejde i system, og som kan bidrage til et godt arbejdsmiljø. Målet er at sikre, at arbejdsmiljøet omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer, og at der arbejdes systematisk og løbende med at løse problemerne.

Din deltagelse er vigtig

Som medarbejder er du med til at synliggøre, hvad der fungerer godt, og hvor der er områder med udviklingspotentiale. Ved at deltage er du også med til at definere den fælles retning for arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø på RHH. En høj svarprocent er vigtig, således at vi får arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø på et godt kvalificeret grundlag de næste 2 år, både lokalt og på hospitalsniveau.

Vi håber på stor tilslutning, for undersøgelserne er en vigtig anledning til at få en dialog om, hvordan vi fastholder en tillidsfuld, motiverende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og et godt samarbejde på tværs.

Få viden og inspiration

På intranettet under HR-support kan du finde skabeloner til infobreve, plakater og foldere til brug i afdelingerne. Du kan ligeledes se resultaterne fra den seneste TULE og APV-undersøgelse i 2018.

Du kan også læse mere om TULE og APV på RM.dk:
TULE – Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering
APV - ArbejdsPladsVurdering

Hør mere om, hvorfor TULE og APV-undersøgelserne er vigtige, hvordan man arbejder med undersøgelserne i afdelingerne og hvordan man sikrer en høj svarprocent i videoerne nedenfor.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.