Vi er fortsat i fuld gang med renoveringen af Højhuset, Akutafdelingen og Bygning 6 (Køkken/Kantine, Fællesambulatoriet samt Røntgen og Skanning).

Vi har d. 8. februar 2021 optaget en ny film af byggepladserne. Hvis du vil se, hvor langt vi er kommet, kan du se filmen nederst i nyheden.

Filmen kan ligeledes ses på skærme ved indgangen til kantinen og i forhallen. Du kan se de tidligere film, der blev optaget i februar, april og oktober under bygge- og flyttenyt på intranettet.

I det nedenstående fremgår en kort status på de enkelte renoveringsprojekter. Du kan altid se de konkrete tids- og flytteplaner på intranettet.

Højhuset

Renoveringen af plan 6 og 7 er tilendebragt, og Ortopædkirurgisk Afdeling flytter ind på plan 6 d. 9. marts. Medicinsk Sengeafsnit 1 flyttede retur til plan 7 før jul. Etape 2 (etage 3, 4 og 5) er startet FØR tid primo 2021.

Akutafdelingen

Akut projektets Etape 2B (bla. ny indgang, nyt ankomstområde, nye venteområder og 6 yderligere sengepladser) blev ibrugtaget i uge 41, og etape 2D (renovering af den gamle gang 2) opstarter primo marts 2021.

Bygning 6

Etape 2 (gamle Ortopædkirurgisk Klinik) blev ibrugtaget rettidigt i januar 2021, og etape 3 (gamle Urinvejskirurgisk, Kirurgisk og Anæstesiklinik) er godt i gang. Etape 3 forventes ibrugtaget i sommeren 2021.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.