25.04.2022

Den 10. maj bliver medarbejdere med adgang til MidtEPJ mødt af en besked om, at journalen ikke er tilgængelig, hvis man forsøger at lave et opslag på sig selv. Et tiltag der skal hjælpe medarbejdere mod at lave uberettigede opslag.

MidtEPJ er et arbejdsredskab, som kun skal bruges til at løse opgaver i regi af medarbejderes ansættelse. Det må ikke bruges som et opslagsværk til private formål. Det vil sige, at man ikke må lave opslag på sig selv (selvopslag), da man som ansat i sundhedsvæsenet ikke må behandle sig selv. Det må man ikke af hensyn til lighed for loven – man skal ikke kunne give sig selv en bedre eller hurtigere behandling end andre normalt ville have fået i samme situation.

At man ikke må lave opslag på sig selv, er ikke nyt, men fra den 10. maj i år fjernes muligheden for at slå op på eget personnummer – dette som et led i at hjælpe medarbejdere mod at lave uberettigede opslag.

For andre faggrupper, end sundhedspersoner, som har adgang til MidtEPJ, gælder der naturligvis det samme.

Man kan læse mere på logopfoelgning.rm.dk. Her linkes blandt andet til den regionale retningslinje for hvornår man må foretage opslag i patientsystemer "Opslag i patientjournaler og andre elektroniske patientsystemer".