22.09.22

Kan vi innovere og udvikle os til nye og anderledes svar på nogle af de udfordringer, vi står over for i sundhedsvæsenet? Det var det centrale spørgsmål, da innovationsnetværket i Region Midtjylland var samlet på hospitalet den 21. september.

Innovationsansatte fra hele regionen satte 21. september spot på et af temaerne i den nye Sundhedsreform, nemlig 'Sundhedsopgaven – tid til kerneopgaven gennem god ledelse, bedre organisering og smartere opgaveløsning'.

Som inspiration til arbejdet med nye måder at organisere sig og løse kerneopgaven på blev deltagerne introduceret til hospitalets arbejde med 'Sammen om opgaven'. Det er en indsats, hvor medarbejdere med forskellige fagligheder som fx plejepersonale, fysio- og ergoterapeuter, service- og ernæringsassistenter går sammen i tværfaglige teams om at løse de daglige opgaver blandt patienterne. Hver medarbejder byder ind på de opgaver, som netop den medarbejder har kompetencerne til at løse.

På Regionshospitalet Horsens er 'Sammen om opgaven' i gang med systematisk at blive indarbejdet på alle sengeafsnit, og hospitalets medarbejdere og ledere kunne derfor dele de første erfaringer med det store forandringsprojekt, som både påvirker kulturen på sengeafsnittene og de enkelte fagidentiteter.

Netværksmødet gav også mulighed for dialoger om fordelene og udfordringerne ved tværfaglig opgaveløsning, ligesom deltagerne havde en drøftelse af, om elementerne i indsatsen kan overføres til andre områder.

- 'Sammen om opgaven' er en helt ny måde at gå til kerneopgaven på affødt af bl.a. manglen på arbejdskraft. Jeg synes, vi fik belyst tiltaget fra mange forskellige sider, og det er tydeligt, hvor krævende det er med så store organisatoriske forandringer, sagde hospitalets innovationskonsulent Trine Wildt Andersen.

- Samtidig fik vi nogle gode drøftelser af, om den her måde at gentænke vores samarbejde på er vejen til en mere bæredygtig organisering af opgaveløsningen i fremtiden – for hvordan ser opgaven for hospitalerne ud om 5, 10 og 15 år?.