04.05.2022

Sengestue set gennem VRIllustration: AATE VR

Regionshospitalet Horsens har i samarbejde med VIA University College Horsens, AATE VR, Danish Life Science Cluster og Danmarks Pædagogiske Universitet udviklet et VR-program til træning af basal genoplivning. Projektgruppen er nu gået i gang med at teste effekten af VR-programmet.

I tre år har projektgruppen arbejdet på at udvikle et VR-program, som har til formål at forbedre sundhedsfagliges håndtering af hjertestop. Projektgruppen er nu gået i gang med at teste effekten af programmet på en gruppe af 5. semester sygeplejestuderende.

Effekten af VR-programmet skal vurderes på baggrund af et randomiseret kontrolleret forsøg, hvor en kontrolgruppe vil blive sammenlignet med en interventionsgruppe. Kontrolgruppen vil i dette tilfælde modtage den nuværende obligatoriske undervisning, som dækker over teori og simulationstræning, mens at interventionsgruppen skal gennemføre VR-programmet inden, at de modtager den obligatoriske undervisning.  

Begge grupper skal inden og efter undervisningen udfylde et spørgeskema, hvor de bl.a. skal svare på, hvor trygge de føler sig ved at skulle udføre en hjerte-lungeredning. En mindre tilfældig gruppe vil ligeledes blive interviewet før og efter undervisningen. Kvantitativ og kvalitativ data skal dermed afsløre, hvorvidt VR-programmet har en gavnlig effekt. 

- Vi ved, at overlevelsesmulighederne forbedres, når personalet har en høj psykologisk sikkerhed. Derfor er det nogle af de ting, som vi spørger ind til i spørgeskemaet. Vi kan allerede nu se, at dem som har været igennem VR-programmet scorer noget højere på den psykologiske sikkerhed sammenlignet med dem, som ikke har gennemført det, fortæller uddannelsesansvarlig overlæge Anne Mette Skjødt-Jensen.

Billig og effektiv løsning

Hvis VR-løsningen viser sig at have en målbar effekt, skal projektgruppen i gang med at søge midler til at kunne implementere løsningen på hele hospitalet.

- Det er en billig løsning når først, at den er kommet op at køre. Løsningen er ikke en erstatning for den eksisterende undervisning men et add-on. VR gør det muligt at træne oftere, og når man selv føler, at man har et behov. Der kan gå lang tid imellem, at man står i et hjertestop, og derfor er det vigtigt, at man holder træningen ved lige, siger Lone Dragnes Brix.

Udover VR-programmet til at træne basal genoplivning, har projektgruppen også allerede et VR-program til træning af avanceret genoplivning samt identifikation af sepsis-patienter i støbeskeen.

- Vi ved, at der er en tidskritisk grænse, hvad angår sepsis-patienter. VR-programmet skal derfor bidrage til, at vi hurtigere får identificeret sepsis-patienter og får sat den rigtige behandling i gang. Det er kun fantasien der sætter grænser for, hvilke scenarier vi fremover kan tænke ind i VR, slutter Anne Mette Skjødt-Jensen.

Studerende tester VRSygeplejestuderende tester VR-programmet.

Anne Mette følger de studerende i VR-universet
Overlæge Anne Mette Skjødt-Jensen observerer de studerendes VR-træning.