17.01.2022

På billedet ses lægefaglig direktør Nils Falk Bjerregaard sammen med frontløberne for indretningen af puljerummet Sussie (t.v.) og Bente (t.h.).

Hospitalsapoteket Region Midtjylland har oprettet et "puljerum" på Regionshospitalet Horsens, som skal fungere som hospitalets fælles medicinrum.

Puljerummet rummer medicin, som ikke bruges så hyppigt på hospitalet. Her kan afdelinger låne medicin, som ikke er i deres standardsortiment eller i tilfælde, hvor patienterne ikke har eget medicin med ved indlæggelse.

Farmakonomen, som er tilknyttet den enkelte afdeling, sørger på hverdage for, at medicinen ved behov bliver hentet i puljerummet og senere bliver returneret til puljerummet, når patienten er udskrevet. Udenfor apotekets åbningstid kan sygeplejersken selv hente medicinen i puljerummet.

Tidligere har medarbejderne ringet rundt til hospitalets andre afdelinger eller til afdelinger på andre hospitaler for at finde præparater, som ikke har været en del af deres standardsortiment. Alternativt måtte præparatet bestilles hjem akut. Nu kan de fleste præparater findes i det fælles medicinrum på hospitalet.

- Fordelen ved puljerummet er, at der bliver ryddet op i afdelingernes medicinrum samtidig med, at de ukurante præparater fra hele huset samles ét sted. Herved stiger sandsynligheden for at finde det manglende præparat. Derudover er der både økonomiske og miljømæssige gevinster ved puljerummet. Når hele huset bruger af de samme pakninger, når mindre af den sjældent brugte medicin at overskride udløbsdatoen. Herved ender mindre medicin som affald, siger Peter Mielche, som er funktionsleder for Hospitalsapotekets Horsens-funktion.

 

Puljerummet på Regionshospitalet Horsens.