07.07.2022

 

Servicechef Kirsten, serviceassistent Hanne og oversygeplejerske Jane.På billedet er det fra venstre mod højre servicechef Kirsten, serviceassistent Hanne og oversygeplejerske Jane.

På hospitalet er vi i fuld gang med at ansætte og oplære nye medarbejdere til at hjælpe med flere af de daglige opgaver på sengeafsnittene.

De nye medarbejdere har forskellige fagligheder som f.eks. fysio- og ergoterapeuter, serviceassistenter og forsyningsmedarbejdere og løser hver især de opgaver, som de har kompetencerne til at varetage.

For eksempel har det ortopædkirurgiske sengeafsnit fået tilknyttet flere nye faste serviceassistenter, som løbende gør rent og rydder op. En af dem er serviceassistenten Hanne.

- Jeg står for at rengøre alle stuer og hjælpemidler på sengeafsnittet, og da jeg er her fast hver dag, har jeg mulighed for at klare opgaverne løbende. Når en patient f.eks. bliver udskrevet, så kommer der en besked ind på min telefon med oplysning om, at seng og område skal rengøres, og så kan jeg tage mig af det, så snart det lige passer. Det er både fleksibelt samtidig med, at jeg nogle faste aftalte rutiner på sengeafsnittet, forklarer Hanne, som netop har gennemført uddannelsen til serviceassistent.

Frigiver tid til de patientrettede opgaver

Tidligere stod plejepersonalet selv for at rengøre f.eks. hjælpemidler på bestemte tidspunkter. Men med manglen på sygeplejersker giver det ifølge oversygeplejerske Jane Holm bedre mening at lade serviceassister klare de opgaver, som de har uddannet sig til, og lade plejepersonalet klare de mere patientrettede opgaver.

- Vi har stor glæde af at have faste serviceassistenter knyttet til afsnittet. De klarer en hel del opgaver, som plejegruppen tidligere stod for. Samtidig har vi gode muligheder for at have en dialog om opgaverne, da det nu er de samme serviceassistenter, som har deres daglige gang her på afsnittet, fortæller oversygeplejerske Jane Holm.

I øjeblikket møder serviceassistenterne ind i dagstid på sengeafsnittene, men efter sommerferien vil nogle af dem begynde at møde ind i aftenvagt.

- Patienterne er her jo hele døgnet, så der er brug for hjælp også i aftentimerne. Det er samtidig vores oplevelse, at patienterne er meget tilfredse med ordningen, hvor der går en fast medarbejder rundt og holder lidt mere orden på stuerne. Det opleves som trygt og som et løft af kvaliteten.