15.06.22

De seneste uger er der set en stigning i antallet af personer smittet Covid-19 – også blandt personale på hospitalet. Det ser derfor ud til, at vi går en sommer i møde med stigende smitte.  

Vi minder jer derfor om, at Sundhedsstyrelsens generelle råd til smitteforebyggelse er: 

  • Bliv hjemme, hvis du er syg
  • Hold afstand
  • Udfør håndhygiejne
  • Gør rent -  særligt overflader som mange rører ved.

Se, Generelle infektionshygiejniske forholdsregler - I en epidemitid, regional instruks

Hvis du har symptomer Covid-19 skal du følge Covid-19 retningslinjer, som er gældende i samfundet, se Hvis du får symptomer på covid-19 - Sundhedsstyrelsen.

Du behøver som udgangspunkt ikke at blive testet, med mindre der er en særlig sundhedsfaglig grund til det. Det kan være, hvis du er 65 år eller ældre eller af andre årsager er i øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 - det gælder også, hvis du er gravid.

Hvis du har betydelige symptomer (feber, vedvarende hoste og vejrtrækningsbesvær, hvor der samtidig er almen sygdomsfølelse) anbefales at gå i selvisolation indtil ophør af betydelige symptomer.

Hvis du har lette symptomer (løbenæse, 'kriller' i halsen, enkelte host m.v., der typisk vil være forbigående og uden almen sygdomsfølelse) må gerne gå på arbejde. Du bør ikke arbejde, hvis symptomerne er af en sådan sværhedsgrad, at det ikke er muligt at kontrollere sekret fra luftvejene.

Hvis du er testet positiv for Covid-19 anbefales selvisolation i minimum 4 døgn fra test tidspunktet uanset testmetode.

Hvis du har betydelige symptomer anbefales selvisolation i minimum 4 døgn eller indtil ophør af betydelige symptomer.