19.09.22

Sundhedsstyrelsen har netop gennemført et inspektorbesøg på Kirurgi. Her blev uddannelsesindsatsen i forhold til yngre læger vurderet som 'særdeles god' inden for samtlige 16 vurderingspunkter.

Inspektorrapporten fra Sundhedsstyrelsen kan ikke blive flottere end den, som de uddannelsesansvarlige på Kirurgi netop har fået tilbage.

Her vurderes afdelingens lægefaglige uddannelsesindsats nemlig som værende 'særdeles god' inden for samtlige de 16 områder, som kliniske afdelinger med uddannelsesaktivitet bliver vurderet på.

Inspektorerne fremhæver generelt en afdeling med et godt og trygt miljø, og hvor de uddannelsessøgende læger tør spørge og bede om hjælp. De føler sig sikre.

Der er også indført invers feedback i afdelingen, så det ikke kun er uddannelseslæger, som får feedback af de mere erfarne læger. Uddannelseslægerne giver også feedback på de mere erfarne lægers måde at supervisere og videregive læring på under dialogbaseret samtale, og det er ifølge de uddannelsesansvarlige læger i afdelingen ganske befordrende for det gensidige samarbejde.

Ligeledes trænes de forskellige roller, som læger skal indgå i, af alle uddannelsessøgende på afdelingen. De yngre læger får altså mulighed for at erhverve sig de nødvendige kompetencer.

Endelig fremhæver inspektorerne den store forskningsindsats i afdelingen. Alle læger bliver inviteret til at deltage i indsatsen, som allerede omfatter en række forskningsprojekter. Afdelingen her derfor tilsvarende også udgivet en del publikationer inden for det seneste år.

Formålet med inspektorbesøgene og de tilhørende rapporter er at kvalitetssikre og identificere områder inden for lægelig videreuddannelse, der kan optimeres.