Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Region Midtjylland at udstede midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til hospitaler i regionen, for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19. Forbuddet omfatter alle indendørs besøg bortset fra besøg i kritiske situationer og besøg fra den nærmeste pårørende til en patient.

Overvej alternativer

Forbuddet gælder således også pressen, men af hensyn til pressens arbejde, tager vi imod pressebesøg i begrænset omfang under hensyntagen til smitterisiko, arbejdspres og patientsikkerhed.

Så vidt muligt søger vi at finde alternativer til, at journalister/fotografer besøger hospitalerne, fx:

Retningslinjer

Hospitalernes kommunikationsafdelinger kan efter konkrete henvendelser fra medier dispensere fra besøgsforbuddet indenfor disse rammer, når aktuelle billeder er afgørende for historien:

At der kun kommer én medarbejder (enten journalist/videojournalist/fotograf) pr. besøgende medie.

At der laves en aftale om, at journalisten/fotografen hentes af en medarbejder ved en af hospitalets indgange.

At journalisten/fotografen følger personalets anvisninger.

At journalisten/fotografen under besøget selv medbringer og bærer mundbind samt er særligt opmærksom på håndhygiejne og holder en afstand på min. 2 meter til andre personer.

At besøget ikke varer længere end nødvendigt, og at færdslen på hospitalet begrænses mest muligt.

Fotografering på hospitalerne

Patienter, pårørende og personale har krav på at kunne opholde sig på hospitalet uden at komme i medierne. Derfor skal der indhentes tilladelse til fotografering både hos ledelsen og hos den, der fotograferes. Det gælder også ved fotografering udendørs, fx ved testcentrene.

Reglerne fremgår af Region Midtjyllands Politik for billed-og lydmedier.

Kontakt:

Mette Vestergaard Rasmussen
Kommunikationschef
mevras@rm.dk
Tlf. 23818614