Efteruddannelse

Efteruddannelse er den uddannelse, man tager for at holde sig ajour med sit fag, eller m.a.o. en vedligeholdelse af ens oprindelige uddannelse.

Videreuddannelse

Videreuddannelse er en overbygning på ens eksisterende uddannelse og åbner mulighed for at varetage andre eller nye opgaver.