Anæstesisygeplejerske

Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje er en 2-årig videregående uddannelse.

Intensivsygeplejerske

Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje Inden man starter på den intensive specialuddannelse, skal man have svarende til 2 års klinisk erfaring på fuld tid.