Til specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje kan optages ansøgere, der opfylder følgende betingelser:

 • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og – metode på diplomniveau
 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • Bred klinisk erfaring svarende til minimum 2 års fuldtidsansættelse fra fortrinsvis akutte somatiske områder med komplekse patientforløb

Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje er forankret i klinisk praksis og foregår vekslende mellem praksisudøvelse, teoriforløb og øvrige uddannelsesaktiviteter. I den kliniske del af uddannelsen foregår der teoretisk undervisning to timer ugentligt, svarende til 172 timer over de to uddannelsesår.

Den kliniske uddannelse tilrettelægges som 4 perioder af 6 måneders varighed, hvori alle de teoretiske og kliniske uddannelsesaktiviteter er indlagt.

Den kliniske uddannelse tilrettelægges med udgangspunkt i målformuleringer for de enkelte uddannelsesperioder samt specifikke mål indeholdt i lærings- og evalueringsredskabet Klinisk kompetencevurdering.

Uddannelsen skal indeholde 6 ugers praktik på en opvågningsafdeling og mindst 6 ugers praktik på en anden anæstesiologisk afdeling.

Formålet med specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje er, at sygeplejersken udvider sin viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at varetage funktionsområdet for en specialuddannet sygeplejerske i anæstesiologisk sygepleje. Målformuleringerne tager udgangspunkt i Bekendtgørelsen § 6 stk. 2 der beskriver det overordnede mål for uddannelsens fire kliniske perioder.

Fakta

 • Antal kursister pr. år: 2 kursister – pr. 1.september
 • Uddannelsens varighed: 2 år
 • Skole for teoretisk uddannelse: HR, Efter- og videreuddannelse, Region Midt
 • By: Aarhus
 • Antal praktikophold i uddannelsen:
  Overvejende Anæstesiafsnittet på afdelingen for Bedøvelse, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Horsens.
  6 ugers opvågningspraktik på afsnittet O og O på afdelingen for Bedøvelse, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Horsens.
  4 ugers praktik på Dagkirurgisk center, Regionshospitalet Horsens.
  6 uger på Aarhus Universitethospital

Intern evaluering

 • Hvor: Anæstesiafsnittet på afdelingen for Bedøvelse, Operation og Intensiv
 • Hvordan: Dialog omkring kursistens læringsprocesser og målene for uddannelsen. Klinisk kompetencevurdering.
 • Hvem: Kursist, vejleder og uddannelsesansvarlig

Ekstern evaluering

 • Hvor: De respektive praktiksteder.
 • Hvordan: Dialog omkring kursistens læringsprocesser og målene for uddannelsen. Klinisk kompetencevurdering.
 • Hvem: Kursist, vejleder og uddannelsesansvarlig.

Uddannelsesansvarlig

Thomas Hauberg Larsen
Tlf 78425591