Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Inden man starter på den intensive specialuddannelse, skal man have svarende til 2 års klinisk erfaring på fuld tid. Fra hjemmepleje og psykiatriske afdelinger kan der højest regnes ½ år, i de 2 år, kan der medregnes 1 år fra intensiv afdeling.

Det tager 2 år at blive intensiv specialuddannet. Uddannelsen starter med ½ års introduktionsperiode. Herefter 1.del – 6 måneder. Denne periode er en kombineret teoretisk og klinisk uddannelse. I del 1 indgår 205 timers teorikursus. Indhold og timefordeling på teorikurset er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der afholdes landsdækkende individuel prøve efter teorikurset.
2 del – 12 måneder. I anden del indgår 6 ugers praktik i opvågningsafdelingen og 6 ugers praktik i et andet intensivt afsnit. Der planlægges studiedage og bedside undervisning i den kliniske del.
Ved afslutningen af uddannelsen skal kursisten udarbejde en skriftlig opgave inden for et selvvalgt område i intensiv sygepleje. Den skriftlige opgave bedømmes af ekstern censor.
Hver periode indeholder mål som kursisten skal opfylde for at bestå uddannelsen.

Fakta

Antal elever pr. år i Regionshospitalet Horsens og Brædstrup.

Der optages 2 kursister årligt.

Uddannelsens varighed i alt. 

 2 år

Skole for teoretisk uddannelse

HR, Efter – og Videreuddannelse, Region Midtjylland

By for teoretisk uddannelse 

Århus

Antal praktikophold i uddannelsen / i sygehus

6 uger i opvågningsafsnit. 6 uger i ekstern intensiv afdeling.

Sygehuspraktikopholdenes placering i uddannelsen

Praktikkerne er placeret i 2 uddannelsesdel.


Eksterne evaluering

Hvor:

Intensiv afdeling enten Skejby eller Sygehus Århus.

Hvordan: 

Dialog – omkring målopfyldelse.

Hvem:

Klinisk vejleder & den uddannelsesansvarlige.


Intern evaluering

Hvor: 

Intensiv afdeling, Horsens

Hvordan: 

Dialog omkring målopfyldelse

Hvem: 

Klinisk vejleder & den uddannelsesansvarlige