Kort beskrivelse af uddannelsen


Bioanalytikeruddannelsen varer 3½ år og er en sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse. Uddannelsen er opbygget af 7 semester, af ca. 20 ugers varighed. Uddannelsen er en blanding af teoretisk undervisning (2/3) og praktik (1/3). Praktikophold foregår som oftest på de forskellige typer hospitalslaboratorier: Klinisk biokemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk immunologi (blodbank), Patologisk anatomi og Klinisk fysiologi og nuklearmedicin.

Den konstante vekslen mellem undervisningsforløb på uddannelsesinstitutionen og praktiske ophold i laboratoriet, betyder at den studerende opnår en forståelse for hvordan teorien danner baggrund for analysearbejdet i laboratoriet.

På Regionshospitalet Horsens har vi primært Klinisk biokemi. Her analyseres prøver af kropsvæsker, som f. eks. blod, urin og ledvæske. Da resultaterne af disse analyser hjælper lægerne med at stille diagnoser, er der brug for præcision, omhyggelighed og kvalitetssikring af arbejdet. Under uddannelsen vil den studerende være med til at tage blodprøver på patienter, analysere blodprøverne, vurdere kvaliteten af analysen og vurdere prøveresultatet i forhold til normale værdier.  

Faktaboks

Antal studerende/elever pr. år på hospitalet

2-4

Uddannelsens varighed i alt

3½ år

Skole for teoretisk uddannelse

VIA, Bioanalytikeruddannelsen i Århus

By for Teoretisk uddannelse

Århus

Antal praktikophold i studiet/uddannelsen

5

Praktikopholdets placering i studiet/uddannelsen

Semester 1, 2, 3, 5, 6 og 7

Praktikopholdets varighed pr. studerende/elev

3-14 uger

Samlet tid på hospitalet pr studerende/elev

58 uger


Ekstern evaluering

Hvor  Prøver på uddannelsesinstitutionen 
Hvordan  Skriftlige og mundtlige, både gruppe og individuelle eksaminer 
Hvem  Lærere på uddannelsesinstitutionen og censorer beskikket af undervisningsministeriet 


Intern evaluering

Hvor  Prøver på det kliniske uddannelsessted
Hvordan  Prøverne skal afdække om den studerende har opnået de ønskede praktiske og teoretiske færdigheder. Individuelle prøver, der kan være både praktiske, skriftlige og mundtlige.

Hvem 

Bioanalytikerunderviser og intern censor


Uddannelsesansvarlig

Bioanalytikerunderviser Marianne Engelund 
Tlf: 7842 6014