IMG_1080.JPG

Basisdelen er ens for alle studerende og varer ét år. Den giver dig en grundlæggende viden om uddannelsens kerneområder. Obligatoriske fag på basisdelen af uddannelsen, fx: Ernæring, Biokemi, Fysiologi, Folkesundhed, Fødevareteknologi og Psykologi og pædagogik. Efter basisdelen skal den studerende vælge mellem to studieretninger: Sundhedsfremme og diætetik eller Fødevarer og ledelse, begge varer 2,5 år.

Læs mere om de to studieretninger i menuen.